Zakup samochodu po zakończeniu leasingu operacyjnego

Nabycie samochodu po zakończeniu leasingu operacyjnego

Dość powszechną praktyką jest korzystanie przed podmioty gospodarcze z samochodów na podstawie umów leasingu. Po zakończeniu takiej umowy najczęściej firmy decydują się na wykup samochodu do majątku firmowego. Przeanalizujemy jak wygląda to na gruncie odliczenia VAT od wydatków na zakup samochodu oraz ujęcia w kosztach uzyskania przychodów tychże wydatków, w sytuacji gdy korzystaliśmy z leasingu operacyjnego.

Prawo do odliczenia VAT od wykupu samochodu

Wykup samochodu z leasingu operacyjnego jest odrębną czynnością od samego leasingu, dlatego że uznawana jest za dostawę towaru. Na gruncie przepisów nie ma wyszczególnionych regulacji odnośnie kwestii odliczania VAT od wykupu samochodu z leasingu operacyjnego. Oznacza to, że obowiązują tu zasady jak przy standardowym zakupie samochodu. Zgodnie z brzmieniem zasady ogólnej, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów lub usług w takiej wysokości w jakiej zakupione towary będą wykorzystywane w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, że jeżeli wykupiony samochód będzie wykorzystywany na potrzeby działalności opodatkowanej VAT, to podatnik będzie mógł odliczyć VAT naliczony z faktury dokumentującej ten zakup.

Ile wynosi odliczenie VAT

Przypominamy, że w przypadku pojazdów o łącznej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony stosuje się co do zasady odliczenie VAT w wysokości 50% kwoty VAT naliczonej z faktury dokumentującej zakup. Przyjmuje się bowiem, że pojazdy tego typu mogą być wykorzystywane też do celów prywatnych. Odliczenie 100% VAT jest tylko możliwe po spełnieniu określonych warunków. Samochód osobowy po wykupie z leasingu operacyjnego musi być wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej, a w celu dokumentowania tego faktu prowadzona będzie ewidencja pojazdu. W przypadku pojazdów o masie 3,5 tony również można odliczyć 100% procent VAT od faktury dokumentującej wykup z leasingu oczywiście pod warunkiem, że pojazd będzie służył czynnościom opodatkowanym tymże podatkiem.

W którym momencie odliczyć VAT

Podatnik, który był dotychczas leasingobiorcą może odliczyć VAT od faktury dokumentującej wykup samochodu z leasingu operacyjnego co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał on fakturę. W przypadku, gdy nie dokonałby takiego odliczenia w podstawowym okresie przysługuje mu możliwość dokonania takiego odliczenia w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Jeżeli nie jesteś pewny co do stosowanych odliczeń stawki VAT od wykupu samochodu z leasingu najlepiej skontaktuj się ze swoim urzędem skarbowym. W celu wyszukania swojego urzędu skorzystaj z wyszukiwarki urzędów skarbowych.