Utrata karty płatniczej – jak uniknąć konsekwencji zagubienia lub kradzieży karty?

Ręka trzymająca karty płatnicze

Posiadaczem karty płatniczej jest każdy z nas, a zdecydowana większość kart daje możliwość dokonywania transakcji zbliżeniowo, bez konieczności wprowadzania kodu PIN. Jest to oczywiście bardzo wygodna usługa, jednak może pociągać za sobą poważne konsekwencje w przypadku zagubienia lub kradzieży karty płatniczej. Co zrobić, aby ich uniknąć, jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji?

Utrata karty płatniczej – czyja wina?

Z utratą karty wiąże się znaczny stres, dobrze jest więc wiedzieć wcześniej, co robić w takiej sytuacji, aby móc szybko podjąć właściwe kroki.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Karta zawiera informacje o banku, w którym posiadamy konto, ale my jako użytkownicy karty płatniczej powinniśmy troszczyć się o bezpieczeństwo transakcji, jakich dokonujemy.

W sytuacji zagubienia lub kradzieży karty płatniczej, gdy użytkownik zgłosi ten fakt w banku, wówczas odpowiedzialność za płatności przeniesiona zostaje na instytucję finansową.

Jest ona zobowiązana do zablokowania karty, aby osoba trzecia nie miała możliwości dokonania żadnej transakcji płatniczej – gwarantuje to ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 Nr 199 poz. 1175) mówiąca o tym, że za płatność wykonaną bez zgody posiadacza odpowiada instytucja finansowa.

Skutki odpowiedzialności

Art. 46 ustawy stanowi, że instytucja finansowa jest zobligowana zwrócić klientowi równowartość nieautoryzowanej transakcji płatniczej nie później niż do końca dnia roboczego następującego po odnotowaniu takiej transakcji lub po dniu zgłoszenia takiej sytuacji.

W przypadku, gdy bank podejrzewa, że doszło do oszustwa, ma prawo zgłosić to odpowiednim organom ścigania. Będzie musiał jednak udowodnić, że jego klient umyślnie spowodował dokonanie nieautoryzowanej transakcji (np. w wyniku skrajnego zaniedbania).

Klient odpowiedzialny jest za transakcje dokonane przed zgłoszeniem utraty karty płatniczej – do wysokości równowartości 50 euro w walucie polskiej.

Jak się zachować w sytuacji, gdy dojdzie do utraty karty płatniczej?

Utrata karty płatniczej – co zrobić aby uniknąć konsekwencji ?

  1. Zgłosić niezwłocznie w banku fakt utraty karty – można to zrobić, korzystając z całodobowej infolinii. Kartę można w ten sposób zablokować (proces odwracalny, trwający zwykle około 30 dni) lub zastrzec (proces nieodwracalny).
  2. Można również samodzielnie dezaktywować kartę płatniczą za pomocą mobilnej aplikacji lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej (jeśli dany bank zapewnia takie możliwości).
  3. Zawiadomić policję – być może uda się schwytać przestępcę i odzyskać kartę, a jeśli nie, to w przypadku posiadania ubezpieczenia okazanie zaświadczenia z policji o zgłoszeniu kradzieży pozwoli poszkodowanemu odzyskać ukradzione pieniądze.

Na koniec należy złożyć wniosek o wydanie nowej karty płatniczej – obecnie wszystkie formalności możemy załatwić przez Internet.