Kultura organizacyjna. Jaką rolę pełni w firmie?

Wpływ na kulturę organizacyjną w firmie ma również aranżacja wnętrza

Aby firma mogła osiągać dobre rezultaty finansowe, przedsiębiorca musi przede wszystkim we właściwy sposób zarządzać zasobami ludzkimi i pieniężnymi. Oczywiście jest jeszcze wiele innych warunków, które muszą być spełniane, aby zapewnić firmie powodzenie, między innymi bardzo duże znaczenie ma kultura organizacyjna przedsiębiorstwa.

Co to jest kultura organizacyjna?

Opracowania naukowe definiują kulturę organizacyjną jako zbiór systemów wartości i społecznych norm, wymogi zachowania czy też odpowiedni klimat organizacyjny.

Obejmuje ona swoim zasięgiem przekonania i poglądy, normy i oczekiwania, które mają jednoczyć wszystkich pracowników firmy. Dlatego jej celem jest integracja pracowników, unikanie negatywnych emocji i konfliktów, zrozumienie przez pracowników strategii oraz misji organizacji.

Kultura organizacyjna pozwala stworzyć wspólny język i aparat pojęciowy oraz określić jednorakie kryteria oceny efektów oraz sposoby pomiaru. Jej zadaniem jest również ochrona przed mobbingiem czy dyskryminacją.

Główne zasady właściwej kultury organizacyjnej

Różne przedsiębiorstwa mają różny charakter, a co za tym idzie – inne cele i poglądy. Mimo to, wszystkie firmy powinny zastosować kilka podstawowych zasad w swojej działalności. Zasady te są następujące:

1. System wartości

Firma powinna określić własny system wartości. Ustalane wartości mogą dotyczyć wzajemnego szacunku między pracownikami, zabiegania o profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków służbowych, działanie na rzecz dobrego interesu klienta itp. Wartości te mają niejako podpowiadać pracownikom, jak należy działać i w jaki sposób myśleć, aby wizja firmy mogła być realizowana. Ważne jest przy tym to, aby te przewodnie wartości były adekwatne do sytuacji danej firmy i możliwe do wykonania przez pracowników, a nie przesadnie wygórowane.

2. Słowa i działania

Słowa nic nie znaczą, jeśli nie idą za nimi czyny. Przedsiębiorca określający wartości dla swojej firmy powinien przekuwać je na codzienne działania. Dotyczy to na przykład kwestii awansowania pracowników.

3. Wizja

Wspomniane wyżej wartości oraz wizja to fundament każdej firmy. Należy sformułować właściwy tekst, który będzie odzwierciedlał wizję firmy. Musi być on przede wszystkim szczery, a przy tym akuratny. Będzie miał wówczas wpływ na działania pracowników, a także na klientów i partnerów.

4. Odpowiednia kadra

Potrzebny jest właściwy zespół, odpowiednie osoby, które będą potrafiły przyswoić wartości firmy, utożsamić się z nimi, a co za tym idzie, zgodnie z nimi działać. Dlatego należy zwrócić uwagę na to, aby podczas rekrutacji nowego pracownika sprawdzać nie tylko jego kompetencje i doświadczenie, ale zastanowić się czy będzie on pasował do kultury organizacyjnej danej firmy.

5. Organizacja miejsca pracy

Na sukces lub porażkę firmy ma wpływ również jej lokalizacja w mieście, jak również estetyka samego miejsca pracy, układ pomieszczeń itp. Warto zastanowić się nad optymalnym rozplanowaniem przestrzeni, którą firma dysponuje, np. otwarta przestrzeń może mieć lepszy wpływ na wzajemną współpracę pracowników niż umieszczenie ich w osobnych pomieszczeniach.

Jakie są korzyści?

Już tych kilka wymienionych prostych zasad może w bardzo pozytywny sposób wpłynąć na rozwój firmy. Jasne określenie wartości i wizji podniesie u pracowników poziom świadomości celów, których osiągnięcie może stać się ich zasługą.

Pracownikom łatwiej będzie identyfikować się z zakładem pracy, gdy znać będą firmowe hasła. A gdy przełożeni również będą się stosować do głoszonych wartości, np. w kwestii awansów, wówczas pracownicy nie będą skłonni szukać innej pracy.

Z kolei praca w estetycznie przygotowanym otoczeniu sprawi, że pracownicy będą bardziej pozytywni, a tym samym efektywni w swojej pracy.

Ps. warto sprawdzić jak to robią inni np. IKEA.