Zasady składania deklaracji PIT

Sporządzając zeznanie podatkowe PIT, należy pamiętać o sprawach porządkowych, aby organy podatkowe uznały nasz formularz za złożony.

Wybierz właściwy urząd

Zeznanie podatkowe należy wysłać do właściwego urzędu – o tym, który jest właściwy dla danego podatnika mówi „Ordynacja Podatkowa” (rozdział „Jaki urząd wybrać”).

Jeżeli zdarzy się, że podatnik omyłkowo wyśle swoją deklarację do niewłaściwego urzędu, nie oznacza to, że nie wywiązał się z obowiązku podatkowego, ponieważ urząd, który otrzyma deklarację, prześle ją do właściwego urzędu. Jednak gdy ktoś będzie chciał skorzystać z wysyłki elektronicznej swojego zeznania PIT, będzie musiał podać właściwy urząd skarbowy (numeryczny kod urzędu), a jeśli się pomyli, będzie musiał złożyć korektę deklaracji.

A zatem na jakiej podstawie wybrać właściwy urząd? Decyduje o tym adres zamieszkania podatnika – aktualny w ostatnim roku podatkowym. Dlatego przy wypełnianiu zeznania PIT nie ma potrzeby wprowadzania adresu zameldowania. Należy przy tym pamiętać, że adres zamieszkania nie zawsze jest  równoznaczny z adresem zameldowania. Adres zamieszkania, pod którym się przebywa na pobyt stały, decyduje o wyborze urzędu skarbowego, do którego należy złożyć PIT.

W przypadku przeprowadzki należy brać pod uwagę adres zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.

Jeżeli małżonkowie mieszkają osobno, ale rozliczają się wspólnie, powinni złożyć PIT tylko w jednym urzędzie (właściwym dla przynajmniej jednego z nich). Mogą również wysłać do drugiego urzędu pismo z informacją o miejscu złożenia PIT, na wypadek gdyby wystąpił problem w kontakcie między urzędami.

Pamiętaj, aby złożyć swoje zeznanie PIT w terminie!

Z obowiązku PIT należy wywiązać się w ustawowym terminie. Niedotrzymanie terminu skutkuje nałożeniem grzywny, gdyż jest to wykroczenie skarbowe.

Warto jest złożyć PIT wcześniej, nie czekając na ostatnią chwilę, gdyż w razie jakichś błędów będzie więcej czasu na ich poprawę. Naprawianie pomyłek po terminie wiąże się z utratą praw do skorzystania z ulg i przekazania 1% podatku na OPP.

Poza tym im wcześniej złożysz PIT, tym szybciej otrzymasz ewentualny zwrot!

W roku 2020 zeznania podatkowe należy składać w następujących terminach:

PIT 28 – od 15.02.2020 do 02.03.2020

PIT 36, PIT 36S, PIT 36L, PIT 36LS, PIT 37, PIT 38, PIT 39 – od 15.02.2020 do do 30.04.2020Uwaga! W związku z epidemią koronawirusa termin składania PIT został przesunięty do końca maja 2020.Sposób składania zeznania PIT a termin

Deklarację można złożyć: osobiście w urzędzie, przez Internet w wersji elektronicznej lub wysyłając pocztą.

W przypadku wysyłania PIT-a pocztą należy zrobić to listem poleconym, ponieważ za datę złożenia PIT uznaje się datę stempla pocztowego, a potwierdzenie nadania jest dowodem wywiązania się z obowiązku podatkowego.

W przypadku wysyłki elektronicznej termin mija o godzinie 23:59 ostatniego dnia, w którym można złożyć zeznanie. Należy pamiętać o pobraniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru, który jest dokumentem potwierdzającym przyjęcie deklaracji do urzędu i jednocześnie dowodem na to, że PIT trafił tam w terminie, w którym numer UPO został przekazany podatnikowi.Skorzystaj z naszego wygodnego, darmowego programu e-PIT.

e pit