Urząd Skarbowy Zielona Góra

Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Urząd Skarbowy
ul. dr Pieniężnego 24
65-054 Zielona Góra

Godziny otwarcia US:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 14:30
Środa 7:30 – 14:30
Czwartek 7:30 – 14:30
Piątek 7:30 – 14:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 660 558 097

Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra
Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra (fot. Google)

e-mail

lubuski.us@mf.gov.pl

Numery Kont

CIT – 38 1010 1704 0059 5922 2100 0000
VAT – 85 1010 1704 0059 5922 2200 0000
PIT – 35 1010 1704 0059 5922 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
29 1010 1704 0059 5922 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
94 1010 0055 0200 8710 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze obsługuje mieszkańców całego województwa zielonogórskiego.

Powyższy wykaz obejmuje zasięg terytorialny danego Urzędu. W celu właściwego rozliczenia podatku wybierz koniecznie prawidłowy Urząd w swoim mieście.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Właściwość terytorialna Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

Zgodnie z art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych (tekst tekst jednolity 2015, poz. 578), Lubuski US Zielona Góra objejmuje zasięgiem działania następujące grupy podatników:
– podatkowe grupy kapitałowe,
– banki,
– zakłady ubezpieczeń,
– jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
– jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
– oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych
– jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które w ostatnim roku osiągnęły przychód roczny netto co najmniej 5 mln euro, jako rezydenci w rozumieniu prawa dewizowego biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli albo posiadają udział w ich kapitale, jest zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta, w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent posiada co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, jako rezydent jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i zagranicznym lub w jego kontroli albo posiada jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

 


Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Pierwszy Urząd Skarbowy Zielona Góra
ul. dr Pieniężnego 24
65-054 Zielona Góra

Godziny otwarcia I US Zielona Góra:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel.: 68 456 01 00
fax: 68 456 01 01

Pierwszy Urząd Skarbowy Zielona Góra
Pierwszy Urząd Skarbowy Zielona Góra (fot. Google)

e-mail

1us.zielonagora@mf.gov.pl

Numery Kont

CIT – 70 1010 1704 0020 9122 2100 0000
VAT – 20 1010 1704 0020 9122 2200 0000
PIT – 67 1010 1704 0020 9122 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
61 1010 1704 0020 9122 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
19 1010 0055 0200 8080 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze obsługuje mieszkańców zachodniej części Zielonej Góry (granica wzdłuż ulic Wrocławskiej, Kupieckiej, Batorego).

Powyższy wykaz obejmuje zasięg terytorialny danego Urzędu. W celu właściwego rozliczenia podatku wybierz koniecznie prawidłowy Urząd w swoim mieście.

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę

Rozliczenie przez Internet z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Zielonej Górze

Z I US w Zielonej Górze możesz rozliczyć swój PIT przez Internet. Zeznanie roczne w formie elektronicznej można wysłać przez samodzielnie wybrany program finansowo-księgowy oraz przez program do rozliczeń, który znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów.

W obu z powyższych przypadków można w prosty sposób, bez ruszania się z domu wypełnić swoje zeznanie podatkowe, skorzystać z należnych ulg podatkowych, a następnie po prawidłowym wypełnieniu całego formularza, można go od razu automatycznie wysłać do zielonogórskiej skarbówki (w tym przypadku będzie to oczywiście I US Zielona Góra). W polu „dane autoryzujące” należy wpisać kwotę przychodu z zeznania rocznego lub rocznego obliczenia podatku za ubiegły rok podatkowy.

Ważne jest także, aby nie wysyłać zeznania rocznego w postaci załącznika na adres mailowy I Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Forma taka jest nieprawidłowa i nie jest uznawana przez urzędy.

Elektronicznie można również dokonać korekty zeznania podatkowego. Dokonać tego może zarówno podatnik, który rozliczył się w formie elektronicznej, jak i taki, który rozliczył się w formie standardowej (drogą pocztową lub bezpośrednio w urzędzie). Istotne jest jednak, że elektroniczna korekta deklaracji może zostać dokonana jedynie za okres, w którym możliwe już było złożenie zeznania w takiej formie. Jeżeli korekta dotyczy zeznania, które zostało złożone wcześniej, kiedy jeszcze nie funkcjonowały rozliczenia elektroniczne, to w takiej sytuacji konieczne jest złożenie korekty w formie tradycyjnej.


Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Drugi Urząd Skarbowy Zielona Góra
ul. dr Pieniężnego 24
65-054 Zielona Góra

Godziny otwarcia I US Zielona Góra:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel: 68 456 02 00

Drugi Urząd Skarbowy Zielona Góra
Drugi Urząd Skarbowy Zielona Góra (fot. Google)

 

e-mail

2us.zielonagora@mf.gov.pl

Zasięg terytorialny działania Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 24 lutego 2017 r.  w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  ( Dz.U. z 2017r., poz. 393 ). Według powyższego dokumentu Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego swoim zasięgiem obejmuje następujące części miasta:

  • część miasta na prawach powiatu – Zielona Góra dzielnica „Nowe Miasto” oraz wschodni obszar miasta, którego podział wyznaczają ulice: Wrocławska, Kupiecka i Stefana Batorego oraz teren gmin: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór,
  • część wschodnia miasta Zielona Góra funkcjonująca na prawach powiatu.

Powyższy wykaz obejmuje zasięg terytorialny danego Urzędu. W celu właściwego rozliczenia podatku wybierz koniecznie prawidłowy Urząd w swoim mieście.

Dodaj komentarz

*