Urząd Skarbowy Toruń

Drugi Urząd Skarbowy Toruń

Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu

Pierwszy Urząd Skarbowy Toruń
ul. Szosa Chełmińska 34/36
87-100 Toruń

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 14:30
Środa 7:30 – 14:30
Czwartek 7:30 – 14:30
Piątek 7:30 – 14:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel.: 56 610 91 00 Centrala
tel.: 56 610 91 10 Naczelnik
fax: 56 610-91-11

Pierwszy Urząd Skarbowy Toruń
Pierwszy Urząd Skarbowy Toruń (fot. Google)

e-mail

1US.Torun@mf.gov.pl

Numery Kont

CIT – 17 1010 1078 0039 2622 2100 0000
VAT – 64 1010 1078 0039 2622 2200 0000
PIT – 14 1010 1078 0039 2622 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
08 1010 1078 0039 2622 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
05 1010 0055 0200 4160 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu obsługuje mieszkańców zachodniej części Torunia pod nazwami Bydgoskie, Chełmińskie, Czerniewice, Podgórz, Rudak, Staromiejskie i Wrzosy.

Powyższy wykaz obejmuje zasięg terytorialny danego Urzędu. W celu właściwego rozliczenia podatku wybierz koniecznie prawidłowy Urząd w swoim mieście.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Pierwszy Urząd Skarbowy Toruń – rozliczenie PIT

PIT z języka angielskiego oznacza Personal Income Tax. W Polsce pod tym pojęciem powszechnie znany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Nazwę tę odziedziczyły również druki urzędowe na, których podatnicy składają swoje deklarację z pozyskanych dochodów w poprzednim roku. Deklarację PIT podatnik ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym w Toruniu w terminie do 30 kwietnia.
Deklarację można złożyć bezpośrednio w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Toruniu, który swoją siedzibę ma przy ulicy Szosa Chełmińska 34/36. Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmują pracownicy od poniedziałku do piątku w godzinach.
Deklarację podatkową można również wysłać pocztą na adres urzędu. Dobrze jest jednak zachować dokument potwierdzający datę nadania dokumentów na wypadek ewentualnej konieczności potwierdzenia jej w urzędzie skarbowym.
Stosunkowo nowym rozwiązaniem jest składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Wypełniony za pomocą odpowiednio do tego stworzonej aplikacji formularz należy wysłać na wskazany przez urząd skarbowy adres mailowy. Bezpłatny program można pobrać bezpośrednio ze strony Ministerstwa Finansów. Ułatwia on nie tylko wypełnienie formularza ale pozwala jednocześnie na zachowanie jego obowiązującej formy urzędowej.
Bez względu na sposób jakim podatnik postanowi wysłać swoje zeznanie podatkowe PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu, termin złożenia deklaracji nie ulega zmianie. Ta sama dotyczy okresu jako przysługuję na złożenie ewentualnych korekt. Na złożenie korekty podatnikowi przysługują dwa miesiące liczone od daty złożenia deklaracji. Datą złożenia deklaracji uważa się datę napłynięcia zeznania podatkowego do urzędu skarbowego.


 

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu

Drugi Urząd Skarbowy Toruń
ul. Mazowiecka 63/65
87-100 Toruń

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 14:30
Środa 7:30 – 14:30
Czwartek 7:30 – 14:30
Piątek 7:30 – 14:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel.: 56 664 77 00 Centrala
tel.: 56 664 77 77 Naczelnik
fax. 56 664 78 20

Drugi Urząd Skarbowy Toruń
Drugi Urząd Skarbowy Toruń (fot. Google)

e-mail

2us.torun@mf.gov.pl

Numery Kont

CIT – 85 1010 1078 0026 4222 2100 0000
VAT – 35 1010 1078 0026 4222 2200 0000
PIT – 82 1010 1078 0026 4222 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
76 1010 1078 0026 4222 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
57 1010 0055 0200 4170 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu obsługuje mieszkańców dzielnic Grębocin-Bielawy, Jakubskie, Kaszczorek, Mokre, Na Skarpie, Rubinkowo oraz gmin Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.

Powyższy wykaz obejmuje zasięg terytorialny danego Urzędu. W celu właściwego rozliczenia podatku wybierz koniecznie prawidłowy Urząd w swoim mieście.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Drugi Urząd Skarbowy Toruń – rozliczenie podatków

Pierwszy kwartał nowego roku kalendarzowego jest okresem wzmożonej pracy Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, albowiem jest to okres rozliczania się podatników ze skarbem państwa.
W tym czasie podatnicy mają obowiązek złożenia stosownej deklaracji na temat pozyskanych dochodów w poprzednim roku. Deklarację tę podatnik składa adekwatnie do sposobu pozyskiwania dochodów. Osoby fizyczne, które otrzymują dochody z pracy najemnej na podstawie umowy zawartej z miejscem pracy rozliczają się na formularzach PIT do 30 kwietnia. Osoby, które pozyskują dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozliczają się na drukach CIT.
Dokumenty te są drukami urzędowymi, udostępnianymi przez Ministerstwo Finansów. Nie mnie jednak można je również nabyć bezpośrednio w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, która mieści się przy ulicy Mazowiecka 63/65.
Termin złożenia deklaracji podatkowych jest terminem ostatecznym. Jedynym wyjątkiem jest złożenie korekty. Korektę podatnik może złożyć, jeżeli uświadomił sobie, że w złożonej już deklaracji podatkowej popełnił błąd lub czegoś nie uwzględnił. Na złożenie deklaracji podatnik ma dwa miesiące. Okres ten jednak liczony jest od daty złożenia wniosku w urzędzie skarbowym. Z tytułu nie złożenia stosownego zeznania podatkowego Drugi Urząd Skarbowy ma prawo nałożenia na podatnika stosownej grzywny. Karę pieniężną podatnik ponosi z tytułu uchylenia się przed obowiązkiem podatkowym, albowiem składanie deklaracji podatkowych jest obowiązkowe.

Dodaj komentarz

*