Urząd Skarbowy Opole

Pierwszy Urząd Skarbowy Opole

W Opolu znajdują się siedziby dwóch Urzędów Skarbowych. Jeżeli jesteśmy mieszkańcami Opola podlegamy pod Pierwszy Urząd Skarbowy. Jeżeli natomiast nie mieszkamy w samym Opolu, ale jesteśmy mieszkańcami powiatu opolskiego naszym Urzędem Skarbowym jest Drugi US w Opolu. Poniżej dane dla I i II oddziału:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

Pierwszy Urząd Skarbowy Opole
ul. Tadeusza Rejtana 3B
45-331 Opole

Godziny otwarcia I US Opole:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 77 453 19 35
fax. 77 454 42 46

Pierwszy Urząd Skarbowy Opole
Pierwszy Urząd Skarbowy Opole (fot. Google)

e-mail

1us.opole@mf.gov.pl

Numery Kont

CIT – 93 1010 1401 0012 9622 2100 0000
VAT – 43 1010 1401 0012 9622 2200 0000
PIT – 90 1010 1401 0012 9622 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
84 1010 1401 0012 9622 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
58 1010 0055 0201 6090 0007 0000

47101000550201609009990000 – MANDATY – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu obsługuje wszystkich mieszkańców Miasta Opole.

Powyższy wykaz obejmuje zasięg terytorialny danego Urzędu. W celu właściwego rozliczenia podatku wybierz koniecznie prawidłowy Urząd w swoim mieście.

Mapa dojazdu:

Składanie rozliczeń PIT w I Urzędzie Skarbowym w Opolu
Obowiązek składania deklaracji PIT wraz z załącznikami obowiązuje do 30 kwietnia i dotyczy wszystkich podatników. Deklarację z pozyskanych dochodów osoba fizyczna mieszkająca w Opolu składa w Pierwszym Urzędzie Skarbowym, który mieści się przy ulicy Tadeusza Rejtana 3B.
Deklarację można złożyć osobiście w placówce administracji skarbowej lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Istnieje również możliwość wysłania deklaracji pocztą lub firmą kurierską.
Dodatkowym rozwiązaniem jest składanie deklaracji przez internet, tzw. e-deklaracją, która została przez Ministerstwo Finansów wprowadzona kilka lat wcześniej. W tym celu należy pobrać bezpłatny program udostępniany na stronie Ministerstwa Finansów a następnie zainstalować na komputerze. Deklarację wypełniamy dokładnie w ten sam sposób co klasyczne formularze. Podatnik zamieszcza w niej swoje dane personalne oraz adresowe, pozyskane dochody w roku kalendarzowym oraz wartość podatku jaką zobowiązany jest uregulować ze skarbem Państwa.
Gotowy formularz należy wysłać na wskazany przez urząd skarbowy adres e-mail.
Bez względu na to czy deklaracja zostanie złożona w formie papierowej czy elektronicznej, podatnikowi nadal przysługuje możliwość złożenia do niej korekty na wypadek popełnienia ewentualnych błędów. Na złożenie korekty podatnika ma dodatkowe dwa miesiące liczone od daty złożenia zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym.
Nie złożenie deklaracji w terminie może wiązać się z potraktowaniem tego jako uchylenie się przed obowiązkiem podatkowym, co w konsekwencji prowadzi do nałożenia na podatnika kary pieniężnej.

 


 

Drugi Urząd Skarbowy w Opolu

Drugi Urząd Skarbowy Opole
ul. Cementowa 6
45-358 Opole

Godziny otwarcia II US Opole:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 77 442 36 31 do 34
fax. 77 442 36 41

Drugi Urząd Skarbowy Opole
Drugi Urząd Skarbowy Opole (fot. Google)

e-mail

2us.opole@mf.gov.pl

Numery Kont

CIT – 35 1010 1401 0007 6522 2100 0000
VAT – 82 1010 1401 0007 6522 2200 0000
PIT – 32 1010 1401 0007 6522 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
26 1010 1401 0007 6522 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
13 1010 0055 0201 6100 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Miejscowości obsługiwane przez II Urząd Skarbowy w Opolu
Drugi Urząd Skarbowy w Opolu obsługuje podatników mieszkających w miejscowościach: Antoniów, Biadacz, Bierdzany, Biestrzynnik, Boguszyce, Brynica, Brzęczkowice, Bukowo, Chobie, Chróścice, Chróścina, Chrząstowice, Chrząszczyce, Chrzowice, Ciepielowice, Dąbrowa, Dąbrowice, Dąbrówka Łubniańska, Daniec, Dębie, Dębiniec, Dębska Kuźnia, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Domecko, Droździce, Dylaki, Dziekaństwo, Falmirowice, Folwark, Góra, Górki, Gościejowice, Goszczowice, Grabczok, Grabice, Grabie, Grabin, Gracze, Grodziec, Grodziec, Grodziec Drugi, Jaczowice, Jakubowice, Jaśkowice, Jedlice, Jełowa, Kadłub Turawski, Kały, Kamionka, Kaniów, Karczów, Karłowice, Kąty Opolskie, Kępa, Kobylno, Kolanowice, Komprachcice, Kosorowice, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Krasiejów, Krasna Góra, Krzyżowa Dolina, Kup, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lędziny, Ligota Prószkowska, Ligota Tułowicka, Ligota Turawska, Lipno, Lipowa, Lubienia, Łubniany, Luboszyce, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Masów, Mechnice, Michałówek, Miedziana, Młodnik, Mnichus, Molestowice, Murów, Nakło, Narok, Niemodlin, Niewodniki, Niwa, Niwki, Nowa Jamka, Nowa Kuźnia, Nowa Schodnia, Nowe Budkowice, Nowe Siołkowice, Ochodze, Okoły, Osiny, Osowiec, Ozimek, Piła, Piotrowa, Polska Nowa Wieś, Popielów, Popielowska Kolonia, Prądy, Prószków, Przysiecz, Przywory, Pustków, Radomierowice, Radoszowice, Raszowa, Rogi, Roszkowice, Rutki, Rybna, Rzędów, Rzędziwojowice, Sady, Sarny Wielkie, Schodnia, Siedliska, Skarbiszów, Skarbiszowice, Sokolniki, Sosnówka, Stare Budkowice, Stare Kolnie, Stare Siołkowice, Stobrawa, Suchy Bór, Święciny, Szczedrzyk, Szydłów, Szydłowiec Śląski, Tarnica, Tarnów Opolski, Tłustoręby, Tułowice, Turawa, Walidrogi, Wawelno, Węgry, Wojszyn, Wydrowice, Zagwiździe, Zakrzów Turawski, Zawada, Zawada, Zbicko, Żelazna, Zimnice Małe, Zimnice Wielkie, Źlinice, Złotniki.
Powyższy wykaz obejmuje zasięg terytorialny danego Urzędu. W celu właściwego rozliczenia podatku wybierz koniecznie prawidłowy Urząd w swoim mieście.

Mapa dojazdu:

Polecane biuro rachunkowe
– BR Anna Kaszewska, Opole, ul. Kępska 3-5, tel. 77 442 84 63

Rozliczenia PIT i CIT w Drugim Urzędzie Skarbowym w Opolu

Obowiązek podatkowy dotyczący składania deklaracji z pozyskanych dochodów obowiązuje wszystkich obywateli Polski. Na złożenie deklaracji CIT podatnicy mają czas do 31 marca, deklaracje dochodowe PIT przyjmowane są przez urząd skarbowy do 30 kwietnia.
Podatnicy zamieszkujący powiat opolski ale nie mieszkający w samym Opolu swoją deklarację muszą złożyć w siedzibie drugiego urzędu skarbowego w Opolu, która mieści się przy ulicy Cementowej 6 w Opolu. Jeżeli podatnik nie dysponuje czasem na złożenie deklaracji osobiście, w jego imieniu może tego dokonać osoba trzecia. Istnieje również możliwość wysłania deklaracji wraz z obowiązującymi załącznikami na adres urzędu skarbowego za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
Ostatecznie, najnowszym sposobem złożenia deklaracji z pozyskanych dochodów w ubiegłym roku kalendarzowym jest złożenie e-deklaracji. Złożenie zeznania podatkowe odbywa się drogą elektroniczną, zaś wypełnienie wniosku za pomocą specjalnie do tego przygotowanej przez Ministerstwo Finansów aplikacji. Program bezpłatnie można pobrać z oficjalnej strony ministerstwa.
Deklaracja elektroniczna i papierowa są niemalże identyczne a już na pewno wymagają wypełnienia w ten sam sposób i o dokładnie te same dane podatnika. Znaczące jest jednak aby zachować poprawną urzędową formę dokumentu, co jest jednym z głównych założeń aplikacji.
Zarówno do klasycznej deklaracji podatkowej jak również elektronicznej istnieje możliwość złożenia korekty na wypadek popełnienia ewentualnych błędów. Deklarację przyjmowane są w terminie do dwóch miesięcy. Okres ten liczony jest od momentu złożenia przez podatnika deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym.

Polecane biuro rachunkowe
– BR Anna Kaszewska;, Opole, ul. Kępska 3-5, tel. 77 442 84 63. biuro.opole.pl

Dodaj komentarz

*