Urząd Skarbowy Międzyrzecz

Urząd Skarbowy Międzyrzecz

Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu

Urząd Skarbowy Międzyrzecz
ul. Rynek 3
66-300 Międzyrzecz

Dowiedz się więcej o rozliczeniach podatkowych PIT – TWÓJ E-PIT

Godziny otwarcia US Międzyrzecz:

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel.: 95 742 35 00Centrala
tel.:660 557 452Sekretariat
tel.:660 557 453Sekretariat
fax:95 742 35 01
Urząd Skarbowy Pułtusk
Urząd Skarbowy Międzyrzecz (fot. Google)

e-mail

us.miedzyrzecz@mf.gov.pl

Numery Kont

CIT – 41 1010 1704 0045 9022 2100 0000
VAT – 88 1010 1704 0045 9022 2200 0000
PIT – 38 1010 1704 0045 9022 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
32 1010 1704 0045 9022 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
05 1010 0055 0200 8040 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu obsługuje mieszkańców miejscowości Białków, Biecz, Biedrzychowice Dolne, Bieniów, Bieszków, Bogaczów, Bogumiłów, Boruszyn, Brody, Bronice, Bronowice, Brożek, Brzostowa, Bucze, Buczyny, Budziechów, Bukowina, Chełm Żarski, Chełmica, Chlebice, Chocicz, Chocimek, Chudzowice, Chwaliszowice, Cielmów, Cisowa, Czaple, Czerna, Datyń, Dąbrowa, Dąbrowa Łużycka, Dąbrowiec, Dębinka, Dłużek, Dobrochów, Dobrzyń, Drozdów, Drożków, Drzeniów, Gareja, Glinka Górna, Gniewoszyce, Golin, Gozdno, Górka, Górzyn, Grabik, Grabków, Grabów, Grabówek, Gręzawa, Grodziszcze, Grotów, Guzów, Jabłoniec, Jagłowice, Jałowice, Jamno, Janików, Janiszowice, Janowice, Jaryszów, Jasienica, Jasień, Jasionna, Jasionów, Jeziory Dolne, Jeziory, Wysokie, Jędrzychowice, Jędrzychowiczki, Jurzyn, Kadłubia, Kałek, Kałki, Kamienica nad Nysą, Karsówka, Koło, Królów, Kumiałtowice, Kunice Żarskie, Lasek, Lipinki Łużyckie, Lipna, Lipsk Żarski, Lisia Góra, Lubanice, Lubomyśl, Lubsko, Lutol, Łaz, Łazy, Łęknica, Łukawy, Łuków, Mała Lipna, Małowice, Marcinów, Marianka, Marszów, Matuszowice, Mielno, Mierków, Mieszków, Miłowice, Mirkowice, Mirostowice Dolne, Mirostowice Górne, Mokra, Nabłoto, Niwica, Nowa Rola, Nowe Czaple, Nowiniec, Olbrachtów, Olszyna, Olszyniec, Osiek, Pietrzyków, Piotrowice, Piotrów, Potok, Proszów, Przewoźniki, Przewóz, Pustków, Raszyn, Rościce, Roztoki, Rusocice, Rytwiny, Sanice, Sieciejów, Siedlec, Siemiradz, Sieniawa Żarska, Siodło, Sobolice, Stara Woda, Stare Czaple, Stary Jasień, Stawnik, Straszów, Strzeszowice, Suchleb, Suchodół, Surowa, Świbinki, Świbna, Tarnów, Trzebiel, Tuchola Żarska, Tuplice, Tyliczki, Tymienice, Wicina, Wierzbięcin, Wierzchno, Włochów, Włostowice, Włostów, Zabłocie, Zajączek, Zasieki, Zieleniec, Ziębikowo, Złotnik, Żarki Małe, Żarki Wielkie, Żary, Żytni Młyn.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w międzyrzeckim fiskusie

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu należy złożyć, jeżeli w zeznaniu albo deklaracji:

– wykazano zobowiązanie podatkowe nienależne,

– wykazano zobowiązanie podatkowe w wysokości wyższej od należnej i dokonano wpłaty zadeklarowanej kwoty,

– wykazano nadpłatę w wysokości, która jest mniejsza od należnej.

Jeżeli wystąpi jedna ze wskazanych okoliczności, to należy złożyć w międzyrzeckiej skarbówce wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Wraz z tym wnioskiem należy złożyć korektę zeznania oraz jej uzasadnienie. Dokumenty te należy przesłać na adres US Międzyrzecz, ul. Rynek 3, 66-300 Międzyrzecz albo osobiście złożyć w jego siedzibie.

Jeżeli przedmiotowy wniosek jest składany przez pełnomocnika, to razem z wnioskiem konieczne jest złożenie pełnomocnictwa (oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu). Istotne jest, że w przypadku udzielania pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 17,00 PLN. Opłatę uiszcza się na konto właściwego urzędu miasta lub w kasie tego urzędu. Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwa udziela się małżonkowi, rodzicowi, dziadkowi, dziecku, wnukowi, prawnukowi albo rodzeństwu.

Podatnikowi, w stosunku do którego wydano decyzję stwierdzającą nadpłatę albo odmawiającą jej stwierdzenia, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.