Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto

Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto

Urząd Skarbowy w Krakowie Starym Mieście

Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto
ul. Grodzka 65
31-001 Kraków

Dowiedz się więcej o rozliczeniach podatkowych PIT – TWÓJ E-PIT

Godziny otwarcia US Kraków Stare Miasto:

Poniedziałek7:15 – 18:00
Wtorek7:15 – 15:15
Środa7:15 – 15:15
Czwartek7:15 – 15:15
Piątek7:15 – 15:15

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel.: 12 293 81 00 centrala
tel.: 12 293 82 22 sekretariat
fax: 12 293 82 66

Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto
Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto (fot. Google)

e-mail

us1212@mp.mofnet.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ePUAP

Numery Kont

CIT – 69 1010 1270 0004 5922 2100 0000
VAT – 19 1010 1270 0004 5922 2200 0000
PIT – 66 1010 1270 0004 5922 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
60 1010 1270 0004 5922 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
75 1010 0055 0201 2120 0007 0000

Egzekucja
43 1010 1270 0004 5913 9120 0000

Konto depozytowe
09 1010 1270 0004 5913 9120 1000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Krakowie – Starym Mieście obsługuje mieszkańców dzielnic Dębniki i Stare Miasto.

Powyższy wykaz obejmuje zasięg terytorialny danego Urzędu. W celu właściwego rozliczenia podatku wybierz koniecznie prawidłowy Urząd w swoim mieście.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Forum na temat urzędów skarbowych w Krakowie
[bbp-single-forum id=9159]

Rejestracja podatników VAT w Urzędzie Skarbowym Kraków – Stare Miasto

Osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność gospodarczą i są podatnikami podatku od towarów i usług, są zobowiązane do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R (do tego druku należy dołączyć poświadczoną urzędowo kopię wpłaty w kwocie 170,00 PLN dokonaną w kasie bądź na rachunek Urzędu Miasta Krakowa).

Zgłoszenie to należy złożyć w urzędzie właściwym w sprawach podatku od towarów i usług, czyli:

– w przypadku posiadania jednego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, urząd właściwy dla tego podatnika to urząd ze względu na adres prowadzenia działalności gospodarczej (na przykład gdy siedziba firmy znajduje się w Krakowie na Dębnikach, właściwym urzędem będzie właśnie Urząd Skabrowy Kraków – Stare Miasto)

– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie dwóch różnych urzędów, właściwym urzędem będzie urząd skarbowy właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika.

Zgłoszenie VAT-R należy złożyć przed dniem dokonania pierwszej czynności, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub w tym samym dniu, jednak nie później niż w terminie miesiąca od dnia dokonania wpisu.

Istotne jest, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają zgłoszenia identyfikacyjne oraz aktualizacyjne we właściwym ze względu na adres zamieszkania organie ewidencyjnym, czyli Urzędzie Gminy lub Miasta.