Urząd Skarbowy Kraków Prądnik

Urząd Skarbowy Kraków Prądnik

Urząd Skarbowy w Krakowie Prądniku

Urząd Skarbowy Kraków Prądnik
ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków

Dowiedz się więcej o rozliczeniach podatkowych PIT – TWÓJ E-PIT

Godziny otwarcia US Kraków Prądnik:

Poniedziałek7:15 – 18:00
Wtorek7:15 – 15:15
Środa7:15 – 15:15
Czwartek7:15 – 15:15
Piątek7:15 – 15:15

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

Telefon12 665 61 00
Telefon12 665 67 27
Telefon12 665 67 50
Fax12 665 67 51
Urząd Skarbowy Kraków Prądnik
Urząd Skarbowy Kraków Prądnik (fot. Google)

e-mail

us1211@mp.mofnet.gov.pl (tylko korespondencja niemająca waloru pisma procesowego/urzędowego)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ePUAP

Numery Kont

CIT – 92 1010 1270 0046 7522 2100 0000
VAT – 42 1010 1270 0046 7522 2200 0000
PIT – 89 1010 1270 0046 7522 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
83 1010 1270 0046 7522 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
23 1010 0055 0201 2110 0007 0000

Wydatki budżetowe jednostki budżetowej
30 1010 1270 0046 7522 3000 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Krakowie – Prądniku obsługuje mieszkańców dzielnic Prądnik Biały i Prądnik Czerwony.

Powyższy wykaz obejmuje zasięg terytorialny danego Urzędu. W celu właściwego rozliczenia podatku wybierz koniecznie prawidłowy Urząd w swoim mieście.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Forum na temat urzędów skarbowych w Krakowie
[bbp-single-forum id=9159]

Jak złożyć deklarację roczną w US Kraków-Prądnik?

Istnieje kilka sposobów złożenia zeznania rocznego w Urzędzie Skarbowym Kraków Prądnik.

Można dokonać tego osobiście, w Biurze Obsługi Podatnika, które jest usytuowane na parterze Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik, przy ul. Krowoderskich Zuchów 2. Należy wówczas przedłożyć zeznanie wraz z kopią, na której zostanie potwierdzony termin jego złożenia. Tożsame z osobistym złożeniem zeznania w urzędzie skarbowym jest złożenie go w polskim urzędzie konsularnym, w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku – dotyczy żołnierza lub członka załogi statku morskiego, w administracji zakładu karnego – dotyczy osoby pozbawionej wolności, w administracji aresztu śledczego – dotyczy osoby aresztowanej.

Deklarację można także nadać w placówce pocztowej operatora publicznego, wysyłając ją na adres urzędu skarbowego: Urząd Skarbowy Kraków Prądnik, ul. Krowoderskich Zuchów 2, 31-272 Kraków. Należy pamiętać, żeby wówczas zdecydować się na wysłanie deklaracji listem poleconym, gdyż data nadania jest dowodem złożenia zeznania w danym dniu.

Istnieje także możliwość złożenia zeznania rocznego w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu programu do rozliczania PIT lub indywidualnych programów finansowo-księgowych. W tym przypadku konieczne jest uzyskanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.