Tarcza finansowa 2.0 – 35 mld zł na pomoc dla firm poszkodowanych podczas drugiej fali COVID-19

"Tarcza Finansowa 2.0 Tarcza Branżowa"

Tarcza finansowa 2.0 będzie dostępna od nowego roku. Kiedy dokładnie? Nie wiadomo ale najważniejsze, że firmy będą mogły ponownie ubiegać się o pomoc w ramach Funduszu. PFR ujawnił zasady przyjmowania wniosków.

Tarcza finansowa 2.0 finansowana przez Polski Fundusz Rozwoju, tak jak poprzednio, podzielona będzie na dwa segmenty.

Tarcza branżowa – pomoc dla małych i średnich firm

Tarcza finansowa 2.0 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. tarcza branżowa) to wsparcie, które przeznaczone jest dla 38 najbardziej dotkniętych przez kryzys branż na kwotę 10 miliardów złotych.

Przepisy tarczy branżowej pomogą firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa. W tym: gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, turystycznej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej, edukacyjnej, transportowej i pralniczej.

Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji, z których najistotniejsze to:

  • zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,
  • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,
  • dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł,
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące,
  • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 139 mln złotych; projekt przewiduje rekompensatę dla gmin, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.

Warunki otrzymania subwencji

O subwencję będą mogły starać się firmy, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 r. lub październik-grudzień 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min. 30% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. Przy spełnieniu określonych warunków subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości. Program jest również przeznaczony dla firm, które otrzymały subwencję z Tarczy 1.0.

Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro subwencje finansowe będą wynosić 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna będzie od liczby pracowników i spadku obrotów.

Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje będą zależne od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą 70% ich strat.

Dokładne rozróżnienie dostępne jest w prezentacji PFR.

Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie Komisji Europejskiej).

Tarcza finansowa 2.0 dla dużych firm

Tarcza finansowa 2.0 dla dużych firm to przede wszystkim pożyczki preferencyjne i płynnościowe oraz instrumenty kapitałowe. Obejmie ona wszystkie sektory.

Finansowanie udzielane ma być na bazie indywidualnej analizy finansowej w postaci:

  • Finansowania płynnościowego;
  • Pożyczek preferencyjnych;
  • Instrumentów kapitałowych.

W ramach tarczy finansowej dla dużych firm PFR planuje aktualizację warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID do 31.03.2021.Rząd planuje wydać na nią kolejne 25 miliardów złotych.

Termin składania wniosków będzie jeszcze dłuższy – od stycznia do marca 2021 roku (po otrzymaniu zgody KE).