"Wynagrodzenie Minimalne w 2021 roku w Polsce"

Wzrost płac w 2021 roku. Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę?

Od 1 stycznia 2021 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w obecnym roku (2 600 zł). Minimalne wynagrodzenie w Polsce Według ostatnich danych Eurostatu minimalne wynagrodzenie w Polsce za miesiąc lipiec w 2020 roku wyniosło 523,09 EUR na miesiąc (ok. 2600,00 zł). W 2019 roku „najniższa krajowa” wynosiła […]

Pracownik liczy pieniądze ponieważ nie poinformowano go o widełkach płacowych

Obowiązek informowania o widełkach płacowych. Jawność czy dyskryminacja?

30 lipca 2020 roku miał wejść w życie projekt ustawy zobowiązujący pracodawców do przedstawiania w ofertach pracy proponowanego wynagrodzenia. Projekt posłów i posłanek PO i KO prawdopodobnie szybko nie wejdzie w życie. Powód? Interes pracodawców oraz istniejące na rynku tabu. Potrzeba społeczna W Polsce za podawaniem stawek wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę opowiada się 84 […]