ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk SPR-MT

SPR-MT – podatek dochodowy. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego należy składać wraz z zeznaniem głównym. Co to jest SPR-MT? Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej do celów podatku dochodowego/ Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk CFR-1

Druk CFR-1 – certyfikat rezydencji. Zapoznaj się z informacjami na temat formularza oraz pobierz darmowy wzór. Co to jest Certyfikat Rezydencji – druk CFR-1? Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) lub siedzibie (w przypadku osób prawnych) dla celów podatkowych, jest potwierdzeniem, iż dany podmiot jest rezydentem podatkowym w kraju, w […]

Którą deklarację PIT wybrać

Czy wiesz, którą deklarację PIT powinieneś wybrać?

W zależności od źródła przychodów, jakie osiągnąłeś w minionym roku podatkowym, musisz wybrać odpowiedni formularz deklaracji PIT. Którą deklarację PIT wybrać? PIT 37 Deklaracja PIT 37 przeznaczona jest dla osób, które uzyskały przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, na terytorium Polski, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej. Będą to przychody uzyskane z: wynagrodzenia za pracę, […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-R

Druk PIT-R – Informacja o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Dowiedz się jak wypełnić oraz pobierz darmowy wzór. Co to jest PIT-R? PIT-R stanowi załącznik do druku PIT-11. Trafia on do urzędu skarbowego właściwego podatnikowi oraz do podatnika. W przypadku, gdy PIT-R zawiera wyłącznie kwoty zwolnione z podatku, płatnik nie musi […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-2A

Druk PIT-2A – Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Co to jest PIT-2A? Formularz PIT-2A wypełniają osoby otrzymujące rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowane lub skazane otrzymujące należności za pracę oraz osoby otrzymujące świadczenia integracyjne. Oświadczenie należy złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą należności w […]

Podatek Od Sprzedaży Nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci się w przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie […]