SLIM VAT – Czym jest i kto może z niego skorzystać?

SLIM VAT Ministerstwo Finansów

Ograniczenie luki podatkowej VAT to najważniejszy cel Ministerstwa Finansów postawiony na rok 2020. W tym celu powstała koncepcja SLIM VAT. Na czym ma ona polegać? Dowiesz się z dalszej części artykułu.

Czym jest SLIM VAT? 

SLIM VAT to najnowszy pomysł resortu finansów. Projekt, nad którym pracuje rząd, przewiduje uproszczenie zasad funkcjonowania podatku od towarów i usług. Jak wytłumaczył Jan Sarnowski, wiceminister finansów, SLIM to akronim utworzony od słów simple, local and modern.

Oznacza to podatek:

prosty w obsłudze (ang. simple),
dostosowany do lokalnej specyfiki (local) państwa, w którym funkcjonuje,
nowoczesny (modern), w którym wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach.

Cechą charakterystyczną polskiej gospodarki jest rozbudowany sektor małych i średnich przedsiębiorstw. To firmy, które własnymi siłami rozliczają VAT. Chcemy sukcesywnie usuwać z ich drogi jak najwięcej formalności, tak żeby czas, który poświęcają na rozliczenia, był coraz krótszy. Na zmianach skorzystają również większe firmy. SLIM VAT oznacza dla nich ułatwienia w pracy działów finansowo-księgowych, oszczędność czasu. To wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorstw

Jacek Sarnowski – Wiceminister Finansów

Jak twierdzi wiceminister, pakiet SLIM powstał w formule warsztatowej i zawiera postulaty, które padały na spotkaniach z przedstawicielami biznesu.

SLIM VAT – cztery obszary zmian

Nowy projekt resortu wprowadza zmiany w czterech obszarach:

I. Prostsze fakturowanie

Faktury korygujące in-minus – Koniec z formalnym warunkiem uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.

Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

Faktury korygujące in-plus – Dotychczas podatnicy bazowali tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie. Nie dawało to odpowiedniej pewności prawa.

Teraz podatnicy zyskają pewność co do właściwego sposobu rozliczenia – rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

II. Ułatwienia dla eksporterów

Wydłużenie okresu wywozu towaru do pół roku od czasu otrzymania zaliczki (do tej pory eksporter miał na to czas do 2 miesięcy).

III. Spójny kurs walut w transakcjach

Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak do przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Rozwiązanie umożliwi odliczenie VAT z faktury za m.in. usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego.

IV. Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

Przybliżony zostanie limit jednorazowych prezentów do kwoty średniej UE (z 10 zł do 20 zł).

Wiceminister finansów poinformował ponadto, że w perspektywie roku ministerstwo powinno przedstawić pierwsze szacunki wysokości luki CIT w Polsce.

Więcej informacji znajdą Państwo w broszurze Ministerstwa Finansów dotyczącej SLIM VAT

SLIM VAT jedynie krokiem na rzecz pełnej cyfryzacji?

Ministerstwo Finansów, podobnie jak i inne jednostki, chciałoby, aby podatnik jak najwięcej usług mógł realizować online – tzn. dąży do stworzenia tak zwanego e-urzędu, który będzie budowany w oparciu o portal internetowy podatki.gov.pl, co pozwoli podatnikowi na dostęp do wszystkich cyfrowych rozwiązań niezależnie od miejsca, w którym obecnie się znajduje.

Wirtualny e-Urząd Skarbowy swoje działania będzie wprowadzać stopniowo. Przewiduje się, że trwać to będzie około 3 lat. Na bieżąco mają pojawiać się nowe usługi ułatwiające funkcjonowanie podatnikom.

Na samym początku planuje możliwość wysyłania formularza do właściwego Urzędu Skarbowego z informacją o dokonaniu przelewu na rachunek spoza wykazu podatników VAT. Kolejną usługą ma być e-konto podatnika dla osób fizycznych, prawnych lub osób nie posiadających osobowości prawnej, e-konto płatnika dla osób fizycznych, e-konto komornika, e-konto notariusza. Za pomocą e-kont będzie można dokonać płatności zobowiązań podatkowych, mandatów oraz opłat skarbowych. Będzie istniała także możliwość uzyskania zaświadczenia na przykład o niezaleganiu z podatkami.

Koniec z drukami VAT-7?

Od marca planowana jest konkretna identyfikacja podmiotów, które tworzą zatory płatnicze. Od 1 kwietnia dla części firm ma zniknąć deklaracja VAT-7 i VAT-7K, a od 1 lipca pozostałe podmioty mają zostać zwolnione na rzecz rozszerzonego pliku JPK.