Prywatny samochód w działalności gospodarczej

Prywatny samochód w działalności gospodarczej

Prywatny samochód w działalności gospodarczej to niewątpliwa korzyść dla naszego przedsiębiorstwa. Do tej pory wiązało się to z prowadzeniem tzw. kilometrówki, jednak po zmianach przepisów od 1 stycznia 2019 nie musimy już tego robić. Z jednej strony ułatwienie, z drugiej utrata korzyści. Jak więc wygląda rozliczenie prywatnego samochodu w działalności gospodarczej po zmianach przepisów?

Jakie przepisy zmieniły się od 1 stycznia 2019 roku

Zmianie uległ zapis art. 23 ust 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychód z działalności gospodarczej ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. 

Oznacza to więc, że od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy wykorzystujący swój prywatny samochód do działalności gospodarczej nie będą prowadzić już ewidencji przebiegu pojazdu dla celów PIT. Brak ewidencji poniesionych wydatków oznacza dla przedsiębiorców, brak możliwości uwzględnienia w kosztach swojej działalności wszystkich wydatków poniesionych swoim prywatnym samochodem. Wydaje się więc, że zmiana przepisów wpłynie przede wszystkim na małe firmy, które do tej pory poszukiwały dodatkowych kosztów działalności właśnie w użytkowaniu swojego prywatnego auta.

Prywatny samochód w firmie od 1 stycznia 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy mogą więc ując 20% wydatków związanych z eksploatacją samochodu prywatnego pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Oznacza to, że wydatki takie jak zakup paliwa, części, czy opłata za korzystanie z myjni może stanowić koszt tylko w wysokości 20%. Jak to więc będzie wyglądać w praktyce. Załóżmy, że podatnik VAT poniósł wydatki związane z eksploatacją prywatnego samochodu w kwocie 1230 zł brutto (w tym 230 zł VAT). Dla uproszczenia przyjmijmy też, że podatnik nie prowadzi żadnych dodatkowych ewidencji, więc przysługuje mu prawo do odliczenia 50% VAT od wydatków związanych z pojazdem. Podatnik będzie więc mógł ująć w kosztach podatkowych 20% wartości netto powiększonej o wysokość podatku VAT nie podlegającemu odliczeniu. Oznacza to że podatnik będzie mógł uwzględnić w kosztach kwotę 223 zł.

Obliczenia:

wartość wydatków netto: 1000 zł

podatek VAT: 230 zł

podatek VAT nie podlegający odliczeniu: 165 zł (50%*230 zł)

koszty uzyskania przychodu do uwzględnienia: 223 zł (20%(1000 zł + 165zł))

Koszty używania prywatnego samochodu stanowiącego współwłasność przedsiębiorcy

Zgodnie z zapisem art. 23 ust 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest tylko o samochodzie stanowiącym własność podatnika. Wśród podatników pojawiło się więc pytanie co w przypadku, gdy przedsiębiorca wykorzystuje samochód, którego jest tylko współwłaścicielem np. gdy samochód stanowi wspólną własność przedsiębiorcy i jego małżonki. Zgodnie z interpretacjami Dyrektora KIS z dnia 21 lutego 2019 roku, nr 0112-KDIL3-1.4011.25.2019.1.KF. Zgodnie z tą interpretacją koszty użytkowania samochodu osobowego będącego niebędącego składnikiem majątku w prowadzonej działaności, będącego własnością podatnika jak i współwłasnością trzeba traktować jednakowo.

Jeżeli masz pytania to warto zwrócić się z zapytaniem do swojego urzędu skarbowego. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki urzędów skarbowych.