Obowiązek akcyzowy dla płynów do e-papierosów i wyrobów nowatorskich od 1 maja

Obowiązek akcyzowy dla płynów do e-papierosów będzie obowiązywał od 1 maja

Ministerstwo Finansów informuje, że 1 maja będzie obowiązek akcyzowy oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Okres zwolnienia kończy się 30 kwietnia.

Akcyza na wyroby nowatorskie

Od 1 maja wszystkie wyroby nowatorskie oraz płyny do papierosów elektronicznych, przeznaczone do sprzedaży, bez wyjątku, muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Od wielu miesięcy toczyły się rozmowy z rynkiem na temat banderolowania nowych wyrobów akcyzowych. Zakończenie tego procesu to ważny krok w kierunku lepszej ochrony legalnego biznesu – wytwórców liquidów do e-papierosów i produktów nowatorskich – przed nieuczciwą konkurencją. Skorzystają również konsumenci, którym łatwiej będzie zidentyfikować wyroby pochodzące z legalnych źródeł. Banderole dają im pewność, że kupowany produkt nie jest szarostrefową podróbką o nieznanym składzie

– mówił wiceminister Finansów Jacek Sarnowski

Źródło: Ministerstwo Finansów

Akcyza na wyroby nowatorskie i e-luquidy – gdzie ją otrzymać?

Informacje na temat procedury otrzymania legalizacyjnych znaków akcyzy dostępne są na stronie internetowej: www.banderolaakcyzowa.pl

Natomiast szczegółowych informacji w zakresie kwot do wpłaty, dokumentów, itp. udzielają telefonicznie pracownicy właściwych urzędów skarbowych.

Produkty zwolnione z obowiązku akcyzy

Zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy są wyroby, które są:

  1. całkowicie niezdatne do użytku (np. z powodu wad jakościowych, wyroby, które nie nadają się do spożycia lub połamane papierosy),
  2. wyprowadzone ze składu podatkowego i przeznaczone do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport,
  3. wprowadzone do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego i przeznaczone do sprzedaży w sklepach tam usytuowanych podróżnym, którzy udają się poza terytorium kraju,
  4. przewożone przez terytorium kraju w ramach procedury tranzytu w rozumieniu przepisów prawa celnego,
  5. przewożone z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego przez terytorium kraju,
  6. wyprodukowane [2] i przeznaczone do dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport,
  7. zwolnione od akcyzy lub objęte zerową stawką akcyzy.

Dalsze zwolnienia przewiduje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2335).

Podatek akcyzowy – podstawowe informacje?

Podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim, który jest zharmonizowany na poziomie Unii Europejskiej (UE). Harmonizacja podatków pośrednich stanowi gwarancję istnienia jednolitego rynku w UE.

Obowiązek akcyzowy nie jest powszechny, to znaczy, że dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Wspólny system podatku akcyzowego w UE obejmuje regulacje, które dotyczą wyrobów akcyzowych, takich jak: wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.

Opodatkowanie akcyzą innych wyrobów, np. samochodów osobowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych czy wyrobów nowatorskich leży w gestii państw członkowskich – z zastrzeżeniem, że podatki te nie mogą spowodować zwiększenia formalności w obrocie handlowym, związanych z przekraczaniem granicy między państwami członkowskimi.