Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra

Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra

Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra
ul. dr Pieniężnego 24
65-054 Zielona Góra

Dowiedz się więcej o rozliczeniach podatkowych PIT – TWÓJ E-PIT

Godziny otwarcia US:

Poniedziałek7:30 – 18:00
Wtorek7:30 – 14:30
Środa7:30 – 14:30
Czwartek7:30 – 14:30
Piątek7:30 – 14:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 660 558 097

Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra
Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra (fot. Google)

e-mail

lubuski.us@mf.gov.pl

Numery Kont

CIT – 38 1010 1704 0059 5922 2100 0000
VAT – 85 1010 1704 0059 5922 2200 0000
PIT – 35 1010 1704 0059 5922 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
29 1010 1704 0059 5922 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
94 1010 0055 0200 8710 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze obsługuje mieszkańców całego województwa zielonogórskiego.

Powyższy wykaz obejmuje zasięg terytorialny danego Urzędu. W celu właściwego rozliczenia podatku wybierz koniecznie prawidłowy Urząd w swoim mieście.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Właściwość terytorialna Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

Zgodnie z art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych (tekst tekst jednolity 2015, poz. 578), Lubuski US Zielona Góra objejmuje zasięgiem działania następujące grupy podatników:
– podatkowe grupy kapitałowe,
– banki,
– zakłady ubezpieczeń,
– jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
– jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
– oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych
– jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które w ostatnim roku osiągnęły przychód roczny netto co najmniej 5 mln euro, jako rezydenci w rozumieniu prawa dewizowego biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli albo posiadają udział w ich kapitale, jest zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta, w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent posiada co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, jako rezydent jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i zagranicznym lub w jego kontroli albo posiada jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.