Konsekwencje niezłożenia deklaracji PIT

PIT Dokumenty do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym

Każdy podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania rocznego PIT w ustawowych terminach. Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765) nakłada odpowiedzialność karno-skarbową na tych, którzy nie wywiązali się ze swojego obowiązku – mogą zostać ukarani za wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe.

Czym jest wykroczenie, a czym przestępstwo skarbowe?

Wykroczenie skarbowe ma miejsce wtedy, gdy kwota, na którą podatnik uszczuplił należność publiczno-prawną nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji wysokość grzywny może wahać się od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości płacy minimalnej. Jeżeli natomiast uszczuplenie jest wyższe niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia, podatnik może zostać oskarżony o przestępstwo skarbowe i grozi mu wtedy kara grzywny w wysokości od kilkuset do kilku milionów złotych, kara pozbawienia lub ograniczenia wolności.

Jeśli nie doszło do uszczuplenia należności, karą może być mandat, którego wysokość może wahać się od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości płacy minimalnej. Najczęściej jednak jego wysokość nie przekracza podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Jakie są inne konsekwencje?

  • Brak możliwości skorzystania z preferencyjnego rozliczenia się wspólnie z małżonkiem
  • Brak możliwości przekazania 1% podatku na rzecz wybranej OPP
  • Konieczność zapłaty odsetek za zwłokę

Co można zrobić, aby mieć możliwość uniknięcia niektórych konsekwencji?

Jeśli termin składania deklaracji PIT minął, a podatnik z jakiegoś powodu nie wywiązał się ze swojego obowiązku, powinien jak najszybciej złożyć swoje zeznanie oraz zapłacić należny podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Po dokonaniu tych czynności może również złożyć tzw. czynny żal, wyjaśniając w nim przyczyny, dla których spóźnił się ze złożeniem deklaracji PIT – może go to uchronić przed konsekwencjami karno-skarbowymi.

Pobierz darmowy program e-PIT.