Emerytury i renty w 2020 roku

Emerytury i renty w 2020 roku

27 sierpnia 2019 roku rząd przyjął projekt budżetu na rok 2020. Projekt ten zawiera planowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. O ile wzrosną świadczenia z ZUS od marca 2020 roku? Czy osoby pobierające niższe świadczenia otrzymają kwotową podwyżkę? O ile wzrośnie najniższa emerytura?

Rząd przyjął na posiedzeniu 27 sierpnia projekt budżetu na 2020 rok. Podano w nim wskaźnik waloryzacji emerytur i rent z ZUS, który w marcu 2020 roku ma wynieść 103,24 proc. Oznacza to wzrost emerytur i rent o 3,24 proc. brutto.

Wzrost emerytur i rent w danym roku wyliczany jest przez Ministerstwo Finansów po uwzględnieniu czynników takich jak inflacja w gospodarstwach emeryckich (wzrost cen towarów kupowanych głównie przez emerytów) oraz realny wzrost płac w roku poprzedzającym waloryzację.

O ile wzrosną emerytury i renty w 2020?

W marcu 2019 roku emerytury i renty wzrosły o 2,86 proc., jednak w 2020 roku emeryci renciści będą mogli liczyć na zdecydowanie większy wskaźnik waloryzacji. Jak dotąd uchwalono, że waloryzacja w przyszłym roku ma wynieść 103,24 proc. Niektórzy jednak przypuszczają, że ostatecznie wskaźnik ten będzie musiał być większy, ze względu na wzrost inflacji. Ostateczna wielkość wskaźnika waloryzacji zostanie podana w lutym 2020 roku, kiedy GUS wskaże wskaźniki makroekonomiczne za 2019 rok.

Waloryzacja kwotowa i procentowa emerytur i rent?

W roku 2019 zapadła decyzja rządu, aby dla emerytów pobierających niższe świadczenia wprowadzić waloryzację kwotową, aby ich emerytura mogła wzrosnąć o 70 zł brutto. Według wcześniejszego systemu, biorąc pod uwagę prognozy Ministerstwa Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące inflacji i wzrostu płac, wskaźnik waloryzacyjny w 2020 roku wyniósłby 3,24 proc. W praktyce przedstawiałoby się to następująco: emeryt pobierający 1500 zł brutto otrzymałby 48 zł podwyżki, natomiast ten, który pobiera 1700 zł brutto, uzyskałby 55 zł brutto więcej. Jednak według zasad waloryzacji kwotowej obaj otrzymają po 70 zł brutto więcej, ponieważ taką wartość będzie miała najniższa podwyżka. Natomiast w sytuacji, gdy z waloryzacji wychodzić będzie wyższa stawka, wówczas zostanie zastosowany wskaźnik procentowy.

Przy okazji warto przypomnieć, że minimalna emerytura przysługuje mężczyznom po dwudziestu pięciu latach okresów składkowych i nieskładkowych oraz kobietom po dwudziestu latach okresów składkowych i nieskładkowych. Należy jednak pamiętać, że okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.

Trzynastka dla emerytów

Blisko 9,72 miliona osób pobierających emerytury i renty otrzymało w maju 2019 roku dodatkową emeryturę. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w wysokości minimalnej emerytury, czyli 1100 zł brutto. Ze względu na coroczną waloryzacją emerytur i rent „trzynastka” jest realnym wsparciem finansowym, zwłaszcza dla emerytów i rencistów otrzymujących najniższe świadczenia.

Które świadczenia obejmie zmiana?

Zmiany będą dotyczyć emerytur i rent z: ZUS, KRUS, Biura Emerytalnego SW, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA oraz Wojskowego Biura Emerytalnego MON.