Druk VAT-8

VAT-8 VAT-7 VAT-13 VAT-12 VAT-R VAT-UE/C VAT-7K VAT-Z VAT-26 VAT-23 VAT-22 VAT-21 VAT-11 VAT-10 VAT-7D

Druk VAT-8 – deklaracja dla podatku od towarów i usług składana przez podatników zobowiązanych do rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Formularz VAT-8 składany jest w celu rozliczenia podatkowego transakcji dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez podatników, którzy nie są zobowiązani do składania okresowych deklaracji VAT-7 czy VAT-7K. Formularz VAT-8 wypełniać zatem będą m.in. przedsiębiorcy, którzy na mocy ustawy korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT a dokonali zakupu towaru od kontrahenta z kraju Unii Europejskiej.

Uwaga! Od 2019 roku poniższy formularz można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. VAT to podatek od towarów i usług (z ang. Value Added Tax), zwany także w skrócie PTU. Pobierany jest od każdej transakcji i wynosi w Polsce 23 procent. Jego konstrukcja zakłada możliwość odliczenia go w taki sposób, by nie następowało kaskadowe namnażanie się tego podatku, a faktycznie zapłacił go tylko odbiorca końcowy.

Dokument do pobrania Form-VAT-8