Druk VAT-28C

"Liczenie rachunków"

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. VAT to podatek od towarów i usług (z ang. Value Added Tax), zwany także w skrócie PTU. Pobierany jest od każdej transakcji i wynosi w Polsce 23 procent. Jego konstrukcja zakłada możliwość odliczenia go w taki sposób, by nie następowało kaskadowe namnażanie się tego podatku, a faktycznie zapłacił go tylko odbiorca końcowy.

Dokument do pobrania Form-VAT-28C

vat-28c-dz-u-poz-2303

Dodaj komentarz

*