DRUK PIT-NZI

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-NZI – wysokość majątku

Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków

Minister Finansów w drodze rozporządzenia wprowadził nowy druk PIT-NZI będący załącznikiem do deklaracji PIT-36. Związany jest on z podatkiem od niezrealizowanych zysków tzw. exit tax.

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania Form-PIT-NZI

PIT-NZI