DRUK PIT-MIT

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-MIT – dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

Druk PIT-MIT to załącznik nr 14 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Za pośrednictwem druk PIT-MIT rozliczający się przekazuję do Urzędu Skarbowego informację o środkach trwałych oraz hipotetycznych przychodach, jakie podatnik z tytułu posiadania takich środków trwałych może uzyskać. Korzystać z załącznika powinni przedsiębiorcy, którzy składają PIT-36 lub PIT-36L

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania Form-PIT-MIT

PIT-MIT