Druk PIT-8AR

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym. Uwaga dokument składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

Źródła przychodów na druku PIT-8AR

Za pomocą PIT-8AR rozliczyć należy m.in.:

 • wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagrody związane ze sprzedażą premiową (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku PIT),
 • świadczenia otrzymane przez emerytów lub rencistów będących byłymi pracownikami (art. 30 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku PIT),
 • świadczenia pieniężne otrzymane przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, wymienione w art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku PIT,
 • jednorazowe odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia wypłacane żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku PIT),
 • należności osób zagranicznych, wymienione w art. 29 ustawy o podatku PIT, odsetki od pożyczek (z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej), odsetki i dyskonto od papierów wartościowych (art. 30a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku PIT),
 • odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania (art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku PIT),
 • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku PIT),
 • dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku PIT),
 • kwoty wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego (art. 30a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku PIT),
 • dochody członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji (art. 30a ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku PIT),
 • przychody z tytułu zbycia prawa poboru akcji (art. 30a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku PIT).

Pobierz druk PIT-8AR

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania

Nasz darmowy program e-PIT stanowi ułatwienie dla podatników

Wypełniając swój druk PIT-8AR z tym programem nie musisz sam zajmować się dobieraniem odpowiedniego załącznika, gdyż nasz program e-PIT sam dobierze i wypełni odpowiednie formularze oraz załączniki na podstawie podanych przez Ciebie informacji.