DRUK PIT-28B

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-28B – ryczałt – spółka cywilna i spółka jawna

Łącznie z deklaracją PIT-28, podatnicy zobowiązani są złożyć druki PIT-28/A lub PIT-28/B. Z załącznika PIT-28/B korzystają wyłącznie podmioty, które w danym roku deklarują przychody spółek cywilnych lub jawnych, rozliczanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie złożą go natomiast ani prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, ani rozliczający przychody prywatnego najmu, dzierżawy i umów podobnych.

Danych z PIT-28/B nie należy wpisywać – sumować – na załączniku PIT-28/A. Są to załączniki traktowane rozłącznie – prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej złoży dwa niezależne druki załączników. Jeden z tytułu działalności w spółce – drugi, w którym wskaże przychody prywatne (jeśli posiada je poza spółką). Jeżeli występuje on tylko i wyłącznie jako wspólnik – składa PIT-28 oraz PIT-28B, bez konieczności składania PIT-28/A.

Deklarację PIT-28 oraz załącznik składają wspólnicy, a nie spółka cywilna lub jawna. Nie trzeba dodatkowo składać łącznie z nimi druku PIT/B.

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania Form-PIT-28B

PIT-28B