Drugi Urząd Skarbowy Częstochowa

Pierwszy Urząd Skarbowy Częstochowa

Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie

Drugi Urząd Skarbowy Częstochowa
ul. Tkacka 3
42-200 Częstochowa

Dowiedz się więcej o rozliczeniach podatkowych PIT – TWÓJ E-PIT

Godziny otwarcia II US Częstochowa

Poniedziałek7:00 – 18:00
Wtorek7:00 – 15:00
Środa7:00 – 15:00
Czwartek7:00 – 15:00
Piątek7:00 – 15:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 34 378 61 00
fax. 34 361 95 02

Drugi Urząd Skarbowy Częstochowa
Drugi Urząd Skarbowy Częstochowa (fot. Google)

e-mail

sekretariat.us.dabrowa.gornicza@mf.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ePUAP

Numery Kont

CIT – 06 1010 1212 0016 7422 2100 0000
VAT – 53 1010 1212 0016 7422 2200 0000
PIT – 03 1010 1212 0016 7422 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
94 1010 1212 0016 7422 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
97 1010 0055 0202 4100 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie obsługuje mieszkańców ulic położonych na wschód od Al. Wojska Polskiego i lini tranwajowej oraz miejscowości Dąbrowa Zielona, Janów, Kłomnice, Koniecpol, Kruszyna, Lelów, Mstów, Olsztyn, Przyrów i Rędziny.

Powyższy wykaz obejmuje zasięg terytorialny danego Urzędu. W celu właściwego rozliczenia podatku wybierz koniecznie prawidłowy Urząd w swoim mieście.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Forum na temat urzędów skarbowych w Częstochowie
[bbp-single-forum id=9325]

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenie stwierdzające stan zaległości w Drugim Urzędzie Skarbowym w Częstochowie

W celu uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenie stwierdzające stan zaległości, należy złożyć wniosek w tym przedmiocie. Można go złożyć zarówno osobiście w siedzibie II US w Częstochowie, jak i wysłać na adres skarbówki pocztą.

Wniosek taki może zostać złożony osobiście lub przez pełnomocnika. W sytuacji składania wniosku nie przez wnioskodawcę, a przez pełnomocnika, to razem z wnioskiem o wydanie zaświadczenia trzeba złożyć w urzędzie pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.

II Urząd Skarbowy Częstochowa wskazane wyżej zaświadczenie wydaje na podstawie dokumentacji będącej w jego posiadaniu, a także na podstawie informacji uzyskanych od innych organów podatkowych.

Za wydanie zaświadczenie o niezaleganiu w podatku lub zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 21,00 PLN. Ponadto opłacie skarbowej podlega fakt udzielenia pełnomocnictwa. Taka opłata wynosi wówczas 17,00 PLN. Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeśli pełnomocnictwa udziela się małżonkowi, rodzicowi, dziadkowi, dziecku, wnukowi, prawnukowi albo rodzeństwu. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy właściwego urzędu miasta.

Co do zasady, urząd skarbowy powinien wydać zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Odmowa wydania zaświadczenia może nastąpić w stosunku do podmiotów, co do których toczy się postępowanie podatkowe lub została wydania decyzja, która jest nieostateczna (złożono od niej odwołanie).