PIT 2019 za 2018 rok – do kiedy rozliczyć PIT?

Do kiedy można wypełnić PIT

Do kiedy rozliczyć PIT? Od wielu już lat przepisy w tym zakresie się nie zmieniły, ale wciąż jak przyznaje duża liczba Polaków – gubimy się w terminach. Dziś nasz portal przypomina, że zostało raptem kilka dni na rozliczenie podatku za rok 2018. Wprowadzone od 2019 roku zmiany spowodują, że dla części podatników zeznanie podatkowe będzie przygotowane przez Urzędy Skarbowe, ale uprzedzamy – jest szereg innych czynności, które dalej nas obowiązują.

Do kiedy rozliczyć PIT?

Część podatników dokonała już rozliczeń podatkowych. Jednak dla największej części podatników termin rozliczenia PIT w 2019 roku ubiega wraz z końcem kwietnia. To własnie teraz swoje przychody za rok ubiegły rozliczą osoby zatrudnione na podstawie umów jak i przedsiębiorcy prowadzący działalności gospodarcze. Poniżej możesz sprawdzić do kiedy przygotować zeznanie podatkowe za rok 2018:

Do 31 stycznia 2019 rozliczają się głównie osoby korzystające z opodatkowania na zasadach karty podatkowej, ryczałtu, duchowni jak i podatnicy rozliczający ryczałtem przychody z najmu, dzierżawy i innych podobnych umów. Termin 31 stycznia 2019 obowiązuje więc osoby rozliczające się na formularzach:

  • PIT-16A
  • PIT-19A
  • PIT-28

Do 28 lutego 2019 obowiązuje dla deklaracji składanych przez ZUS za świadczeniobiorcę Termin 31 stycznia 2019 obowiązuje więc osoby rozliczające się na formularzach:

edukacja dzieci pomoc afryce
  • PIT-40A

Do 30 kwietnia 2019 r. swoje deklaracje składają na formularzach:

  • PIT-36 osoby składające zeznania za działalność gospodarczą
  • PIT-36L  przedsiębiorcy lub wspólnicy spółek osobowych, rozliczających się liniowo
  • PIT-37 osoby zatrudnione na etacie, zleceniobiorcy, emeryci i renciści z tytułu umowy o pracę, o dzieło, zlecenia lub świadczeń socjalnych
  • PIT-38 osoby osiągające przychody z giełdy
  • PIT-39 dla podatników osiągających przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych

Rozlicz PIT za 2018 ekspresowo z urzadskarbowy.eu

Zmiany w rozliczeniach od roku 2019

Od tego roku Ministerstwo Finansów przygotowało dla nas zmiany przepisów. Dla podatników zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, wstępne zeznania podatkowe przygotują Urzędy Skarbowe. Uprzedzamy, że jest to tylko i wyłącznie zeznanie przygotowane na podstawie naszych deklaracji PIT-11 przesłanych przez pracodawców. Z końcem kwietnia nasza deklaracja zostanie automatycznie rozliczona jednak nie zwalnia nas to z np. zapłacenia podatku wynikającego z rozliczenia. Skorzystanie z rożnego rodzaju ulg podatkowych takich jak ulga na dziecko, czy internet również wymagają wprowadzenia przez nas informacji. Do tego wszystkiego dochodzi tak ważny 1%, który możemy przekazać na dowolne organizacje pożytku publicznego niosące pomoc dzieciom, bądź pomagające przez programy takie jak adopcja na odległość.