Dieta pracownicza – ile wynosi i jak obliczyć?

dieta pracownicza jako tytuł w gazecie

Dieta pracownicza przysługuje, według polskiego prawa pracy, każdemu pracownikowi, który został oddelegowany do pracy poza granicę swojego kraju.

Wysokość diety jest różna w zależności do Państwa, do którego wysłany zostaje pracownik, a wynika to z faktu chęci dostosowania jego zarobku do obowiązujących w danym kraju stawek, tak aby były one, w miarę na podobnym poziomie (choć jest to mocno dyskusyjne, wszak diety zagraniczne na Ukrainę i te do Niemiec są na podobnym poziomie, a płace w tych krajach bynajmniej nie). Do tego w każdym kraju inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o koszty żywienia i hotelu, co również jest powodem różnic w wysokości diet. Dieta pracownicza ma zapewnić pracownikowi możliwość zakupu posiłków i wynajęcia miejsca noclegowego na czas pełnienia obowiązków zawodowych poza granicą swojego kraju. Ile wynosi dieta zagraniczna w 2019 roku? Odpowiedź znajduje się poniżej.

Dieta zagraniczna 2019 – stawki

Tak, jak wspomniano wyżej, wysokości diety zagranicznej przysługującej pracownikowi oddelegowanemu zależy od kraju, do którego ten zostanie wysłany. Stawki te podawane są głównie w EURO lub Dolarach i wskazują dwie wartości: kwotę diety i kwotę na nocleg (spanie bowiem nie zalicza się do pracy, nie mniej pracownik będący poza granicą musi mieć zapewniony również nocleg). Przykładowe stawki diet zagranicznych do najpopularniejszych kierunków podróży pracowników delegowanych w Polsce w 2019 roku wyniosą:

  • Niemcy: 49 EUR, 150 EUR (Nocleg),
  • Belgia: 48 EUR, 160 EUR,
  • Białoruś: 42 EUR, 130 EUR,
  • Cypr: 43 EUR, 160 EUR,
  • Francja: 50 EUR, 180 EUR,
  • USA: 59 USD, 200 USD, 350 USD (Nowy Jork), 300 USD (Waszyngton),
  • Szwajcaria: 88 CHF, 200 CHF,
  • Ukraina: 41 EUR, 180 EUR,
  • Turcja: 53 EUR, 173 EUR,
  • Rosja: 48 EUR, 200 EUR.

Kto decyduje o wysokości stawek diet zagranicznych?

O tym jakiej wielkości w danym roku są stawki zagranicznych diet pracowniczych decyduje minister pracy i polityki społecznej poprzez specjalne rozporządzenie. Dotyczy to sfery budżetowej, a w pozostałych sferach decyduje wewnętrzne prawo każdego zakładu pracy. Możemy się więc domyślać, że w sektorze prywatnym stawki diet zagranicznych są nieco bardziej urealnione i dostosowane do warunków bytowych w danym kraju. Pamiętajmy również, że dieta, tak samo jak każda płaca w kraju obciążona jest podatkiem PIT, który musimy odprowadzać, do czego przydadzą nam się dostępne na łamach Urzadskarbowy.eu druki PIT.

Stawki diet zagranicznych w przypadku niepełnej doby

Co jednak jeśli pracownik oddelegowany zostaje do innego kraju i wraca z pracy jeszcze tego samego dnia? Może się przecież zdarzyć taka sytuacja, w której lecimy do Anglii podpisać umowę i jeszcze tego samego dnia mamy samolot powrotny, albo gdy siedziba naszej firmy znajduje się przy granicy niemieckiej i jedziemy do naszego zachodniego sąsiada tylko na parę godzin załatwić sprawy biznesowe. Co wtedy z wysokością naszej diety zagranicznej? Według przepisów prawa pracy jeśli pracowaliśmy poza granicą Polski mniej niż 8 godzin przysługuje nam kwota 1/3 diety zagranicznej. Jeśli pracowaliśmy od 8 do 12 godzin będzie to równo 1/2 diety zagranicznej, natomiast w przypadku liczby godzin 12 i więcej poza granicą Polski jest to pełna dieta przysługująca pracownikowi delegowanemu w danym kraju.