Czym jest postwzrost i dlaczego warto się nim zainteresować?

konsumpcjonizm wózki sklepowe postwzrost

Postwzrost (ang. degrowth) to idea, która narodziła się jako odpowiedź na negatywny wpływ gospodarek na środowisko naturalne i niszczącą siłę kapitalizmu. Jakie są części składowe idei i czemu miałaby uczynić nasze życie lepszym? Odpowiedzi szukaj w tekście.

W poszukiwaniu lepszego modelu ekonomii

Świat się zmienia i to wcale nie jest dobra wiadomość dla nas. Postępujące ocieplanie się klimatu i nadmierna eksploatacja zasobów planety zagrażają funkcjonowaniu biosfery i podstawom istnienia cywilizacji ludzkiej. W związku z tym sensowne wydaje się podjęcie działań mających na celu usunięcie ich przyczyn i minimalizowanie skutków. Są to obecnie najpilniejsze wyzwania stojące przed ludzkością, a ich bagatelizowanie jest objawem skrajnej nieodpowiedzialności. 

Konsumpcjonizm w Polsce

W świetle badań prof. Mroza z SGH na które powołuje się portal biznesowy forsal.pl:  

Polacy bezkrytycznie naśladują styl życia mieszkańców bogatych krajów zachodnich. Można zaobserwować tendencje Polaków do szybkiej asymilacji hedonistycznych wzorów zachowań konsumpcyjnych charakterystycznych dla kosmopolitycznej kultury globalnej.

 Z badania przeprowadzonego przez Aleksandrę Radziszewską z Politechniki Częstochowskiej wynika, że współcześnie ścierają się ze sobą dwa konsumenckie obozy: hiperkonsumpcjoniści (znaczna większość) i osoby skupione wokół idei dekonsumpcjonizmu, czyli świadomego ograniczania konsumpcji do racjonalnego minimum, które wynika z naturalnych, fizycznych i psychicznych cech konsumenta (marginalny z początku ruch, który zyskuje na znaczeniu).

Postwzrost czy dekonsumpcjonizm?

Podobnie jak wąż zjadający własny ogon, nasza nastawiona na wzrost cywilizacja cierpi z powodu złudzenia, że wzrost nie ma limitów środowiskowych. Jednak przedefiniowanie wzrostu w epoce ograniczeń nas nie ominie. Jedynym pytaniem jest, czy będzie to zaplanowane, czy zmusi nas do tego jakaś katastrofa.

Źródło: Samuel Alexander: Life in a ‘degrowth’ economy, and why you might actually enjoy it

Koncepcja postwzrostu odrzuca PKB jako nadrzędnego celu funkcjonowania gospodarki. Celem ekonomii postwzrostu jest raczej zmniejszenie skali dóbr materialnych przepływających przez gospodarkę.

Jak przekonuje Adam Zych – prezes Fundacji Projekt PL:

Idea degrowth nie polega jednak na odrzuceniu wzrostu gospodarczego, choć wielu przywodzi ona na myśl konsekwencje tożsame z kryzysem gospodarczym. Tak naprawdę zwolennicy degrowth mówią raczej o spowolnieniu wzrostu, zrezygnowaniu z kultu wiecznego wzrostu bez namysłu.

Źródło: Adam Zych – Degrowth – Dekonsumpcjonizm czy Antykapitalizm?

Postwzrost jako zwrot ku lokalności

Twórcy degrowth promują produkcję lokalną i zdecydowanie sprzeciwiają się globalizacji i jej szkodliwemu wpływowi na środowisko naturalne. Jego zwolennicy w pełni podpisują się pod hasłem: „myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Czy jednak sama idea wystarczy aby w znaczący sposób wywrzeć wpływ na parametry, którymi mierzy się wzrost, limitów środowiskowych oraz naszego stosunku do konsumpcji i globalizacji?

Na UrządSkarbowy.eu piszemy od jakiegoś czasu na temat nowych idei i tendencji ekonomicznych. Polecamy również nasz tekst na temat dochodu minimalnego.