Co można odliczyć od podatku PIT?

Co można odliczyć od PIT

Zarówno prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jak też zarabianie pieniędzy na etacie obliguje nas do składania corocznych zeznań podatkowych. Ważną informacją jest, że ustawa o PIT mówi o tym, że możemy wykonać różne odliczenia oraz możemy korzystać z wielu ulg, przez co zapłacimy niższy podatek dochodowy.

Odliczenia od podatku PIT

Poniżej wymieniamy co można odliczyć od podatku dochodowego w roku 2019.

Składki zdrowotne ZUS

Podatek, który musimy zapłacić za dany rok, można pomniejszyć o składki zapłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składki te podlegają bezpośrednio odliczeniu od podatku. Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne, podlegają odliczeniu od dochodu. Jednak odliczeniu podlega jedynie pewna część składki zdrowotnej, konkretnie jest to 7,75% podstawy wymiaru składki.

Odliczenie darowizn

Część darowizn może być odliczona w zeznaniu rocznym. Według ustawy o PIT można rozliczyć darowizny, które zostały przekazane na następujące cele:

  • kultu religijnego
  • krwiodawstwa, które realizowane jest przez honorowych dawców krwi. Ekwiwalent pieniężny za pobraną krew wynosi 130 zł/litr.
  • organizacji pożytku publicznego

Darowizny można odliczać w wysokości dokonanej darowizny, jednak nie może to być kwota większa niż 6% dochodu.

Ulga na internet

Odliczeniu podlegają wydatki, które podatnik poniósł z powodu korzystania z internetu. Jednak maksymalnie może być to kwota 760 zł. Jednak ulga ta przysługuje tylko w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeśli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z takiej ulgi. Ulga na internet dotyczy podatników, którzy rozliczają się na PIT-36 albo PIT-37.

Ulga z tytułu oszczędności emerytalnych (IKZE)

Podatnik ma prawo do odliczenia wpłat, których dokonał na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Jednak jest określona maksymalna kwota odliczenia w przepisach. Aktualnie kwota ta wynosi 5331,60 zł.

Ulga na dziecko

Jest to najpopularniejsza ulga, z której korzystają podatnicy. Dotyczy ona osób, które mają małoletnie dzieci. Ulga ta przysługuje podatnikowi za każdy miesiąc, w którym wykonywał obowiązki rodzicielskie, bądź też wykonywał funkcję opiekuna prawnego dziecka. Dla jednego dziecka wartość ulgi w jednym miesiącu wynosi 92,67 zł, jednak przepisy mówią o spełnieniu pewnych warunków dotyczących kwestii dochodów.

Jeśli zastanawiasz się nad tym, w którym Urzędzie Skarbowym powinieneś się rozliczyć i zadbać o swoją ulgę skorzystaj z naszego spisu Urzędów Skarbowych w Polsce.