1% podatku dla OPP

Pomoc humanitarna dla Afryki grafika z dzieckiem

Każdy podatnik ma prawo do przekazania 1% podatku należnego na wybraną organizację pożytku publicznego (OPP). W ten sposób możemy wesprzeć osoby najbardziej potrzebujące i nic nas to nie kosztuje.

Wykaz organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku, prowadzony jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i można go znaleźć na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. Podatnik może wybrać tylko jedną OPP.

Warunki przekazania 1% podatku

Podatnik wypełniając swoje zeznanie podatkowe PIT, podaje w nim numer KRS wybranej organizacji, a wtedy naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz OPP kwotę nieprzekraczającą 1 procent podatku należnego. Aby cała procedura mogła przebiec pomyślnie, deklaracja PIT musi zostać złożona w obowiązującym terminie.

Podatnik może przekazać maksymalnie tylko 1 procent podatku – to on decyduje o tym, czy będzie to cały 1%, czy też tylko część tej kwoty. Musi więc wpisać w swojej deklaracji PIT przekazywaną kwotę w złotówkach, stanowiącą albo 1% podatku, albo mniej. Jeżeli podatnik poda kwotę przekraczającą wysokość 1% podatku należnego, wówczas naczelnik urzędu skarbowego przekaże na rzecz wybranej OPP kwotę w prawidłowej wysokości.

Jeżeli podatnik nie wskaże na swojej deklaracji PIT żadnej organizacji, ale w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego złoży korektę zeznania, w której taką OPP wskaże, wówczas naczelnik urzędu skarbowego jest zobowiązany uwzględnić wniosek podatnika o przekazanie 1% podatku należnego dla wybranej przez niego OPP.

Aby kwota 1% została przekazana dla OPP, podatnik musi zapłacić podatek należny – który stanowi podstawę obliczenia kwoty – nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia deklaracji PIT.

W jaki sposób naczelnik urzędu skarbowego przekazuje 1% podatku

Naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek przekazać kwotę 1 procenta podatku należnego na rzecz OPP w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składana jest deklaracja PIT. Kwota ta zostaje przelana na rachunek bankowy wybranej przez podatnika OPP, aczkolwiek pomniejszana jest o koszty przelewu bankowego.

Ponadto naczelnik urzędu skarbowego we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje OPP informację o danych identyfikacyjnych podatnika (jego imię, nazwisko i adres oraz dane jego współmałżonka, w przypadku wspólnego rozliczenia) oraz informację o wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji i jej przeznaczeniu na cel szczegółowy (pod warunkiem, że podatnik w swojej deklaracji lub w jej korekcie wyraził zgodę na przekazanie tych danych OPP i wpisał cel szczegółowy).

Podatnik, choć ma możliwość wskazać w deklaracji cel szczegółowy, na który przekazuje 1% swojego podatku, musi pamiętać, że dla OPP nie jest to informacja zobowiązująca. Organizacja nie ma obowiązku rozliczania się z przekazywania 1% podatku na konkretny cel. Organizacja jest samodzielnym dysponentem otrzymywanych środków, zobowiązana jest jedynie do realizacji celów statutowych.

Naczelnik urzędu skarbowego może odstąpić od przekazania 1% podatku, gdy:

  • Podatnik w swojej deklaracji PIT podał numer KRS, który nie widnieje w wykazie organizacji pożytku publicznego.
  • OPP została usunięta z wykazu organizacji pożytku publicznego.
  • OPP nie podała właściwego rachunku bankowego do przekazania 1%, lub podała go nieprawidłowo.

Pobierz darmowy program e-PIT.