Ulga mieszkaniowa. Jakie warunki trzeba spełnić?

Ulga Mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa obowiązuje w ustawie o PIT od 1 stycznia 2009 r. Pomimo tego, że istnieje ona od ponad 10 lat, to nadal wielu podatników nie wie, z czego może skorzystać, nabywając lub sprzedając nieruchomość o charakterze mieszkalnym. 

Czym jest ulga mieszkaniowa?

Jest to nic innego jak zwolnienie z podatku, na które mogą liczyć wybrane osoby składające PIT. Ulga mieszkaniowa, dzięki której możliwe jest niezapłacenie podatku od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości, polega na zwolnieniu z opodatkowania dochodu pod warunkiem zadeklarowania i faktycznego wydatkowania uzyskanych środków na tzw. własne cele mieszkaniowe.

Przykładowo na ulgę mieszkaniową mogą liczyć m.in. te osoby, które mają jedno mieszkanie, a odziedziczyli drugie, chcą je sprzedać i za otrzymane pieniądze kupić kolejne mieszkanie.

Cele mieszkaniowe

Zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT skorzystać ze zwolnienia z podatku możemy wtedy, gdy pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przeznaczymy m.in. na:

 • zakup domu lub mieszkania,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • nabycie gruntu pod budowę domu,
 • budowę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz remont domu albo mieszkania,
 • adaptację na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego,
 • spłatę kredytu mieszkaniowego (zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu) oraz odsetek.

Przy czym warto nadmienić, że zainwestować można w nieruchomość położoną nie tylko w Polsce, ale też w innym państwie Unii Europejskiej, EOG lub w Szwajcarii.

Ulga mieszkaniowa – jakie warunki trzeba spełnić?

Do skorzystania z ulgi jest uprawniona osoba, która:

 • posiada polskie obywatelstwo lub stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski,
 • nie posiada jednocześnie innej nieruchomości możliwej do zamieszkania,
 • posiada spółdzielcze prawo do zamieszkania mieszkania,
 • nie posiada umowy o najem mieszkania,
 • jest zameldowana w danym mieszkaniu przez okres co najmniej 5 lat.

Zmiany w przepisach – termin przedłużony do 3 lat

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmienione przepisy dot. ulgi mieszkaniowej. Okres na wydatkowanie przychodów został wydłużony z 2 lat do 3 lat. Czyli osoba, która sprzedała nieruchomość (prawo majątkowe) w 2019 r., ma czas na wydatkowanie przychodu uzyskanego z tej sprzedaży do końca 2022 r.

W uzasadnieniu ustawodawca pisze, że obecna sytuacja gospodarcza, spowodowana epidemią, w wielu wypadkach uniemożliwia podatnikom wypełnienie warunków zwolnienia z przyczyn od nich niezależnych. Szacuje, że przedłużenie terminu dotyczy 72 tys. podatników.