Darowizna w najbliższej rodzinie – co z podatkiem?

Darowizna to nieodpłatne przysporzenie korzyści obdarowanemu, czyli wzbogacenie obdarowanego, kosztem darczyńcy. Jej przekazanie rodzi obowiązek podatkowy – podatek od spadków i darowizn. Stawki tego podatku wahają się od 3 do 20% od tej części daru, która przekracza kwotę wolną od podatku. A co z darowizną w najbliższej rodzinie? Odpowiadamy poniżej. Grupy podatkowe w najbliższej rodzinie […]

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn. Zasady naliczania, ulgi, zwolnienia!

Podatek od spadków i darowizn to mniej przyjemna czynność czekająca na nas po otrzymaniu darowizny. Trzeba pamiętać, że przekazanie darowizny drugiej osobie może oznaczać obowiązek zapłaty podatku przez osobę obdarowaną. Z opodatkowania darowizny możemy być w niektórych sytuacjach zwolnieni w zależności od jej wysokości, albo grupy podatkowej do której należy obdarowany. 

Darowizna lub spadek? Sprawdź wysokość podatku

Czym jest darowizna? Najprościej mówiąc jest to dar, podarowanie nam pieniędzy lub tytułu własności do czegoś. Dokładnie określa to art. 888 kodeksu cywilnego. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zobowiązuje nas do odprowadzenia podatku od otrzymanych dóbr. Wysokość opłaty zależna jest od relacji z darczyńcą. Im większe pokrewieństwo […]

Ubezpieczyciele chcą zwolnienia z podatku od aktywów

Kluczem do powodzenia pracowniczych planów kapitałowych jest ich dostępność – przekonuje prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. Mogliby ją zapewnić ubezpieczyciele, którzy mają dobre relacje z pracodawcami, pracownikami i związkami zawodowymi. Nowa ustawa o PPK zakłada co prawda udział ubezpieczycieli w systemie, jednak przy stopie opodatkowania wyższej od limitu kosztów za zarządzanie w umowach PPK i braku zwolnienia z podatku od aktywów ubezpieczyciele będą […]

Darowizna Mieszkania

Darowizna mieszkania

Opodatkowanie darowizn 1. Kto podlega obowiązkowi podatkowemu? Osoby fizyczne, które otrzymały darowiznę o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku. Przy nabyciu darowizny obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. 2. Wysokość […]