Po jakim czasie Urząd Skarbowy zwraca VAT?

Po jakim czasie Urząd Skarbowy zwraca VAT?

Wiele osób, które rozpoczynają działalność zastanawia się po jakim czasie Urząd Skarbowy zwraca VAT. W dzisiejszym wpisie porządkujemy najważniejsze informacje na temat rozliczania i nadpłaty podatku VAT. Zachęcamy do czytania.

Warunki odliczenia VAT

Jako podatnik masz prawo do odliczenia podatku zapłaconego w cenie towarów i usług. Odliczenia możesz dokonać, jeśli spełniasz następujące warunki:

  • jesteś zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT
  • towary czy usługi, od których chcesz odliczyć VAT, mają związek z wykonywanymi przez ciebie czynnościami opodatkowanymi (np. kupujesz towary na potrzeby działalności opodatkowanej VAT)
  • posiadasz dokument uprawniający do odliczenia VAT (faktura, dokument celny)
  • wydatek nie dotyczy towarów lub usług, wobec których ustawa ogranicza możliwość odliczenia VAT (na przykład usługi noclegowe i gastronomiczne; wydatki związane z zakupem i eksploatacją firmowego samochodu wykorzystywanego także do celów prywatnych – odliczenie tylko 50% podatku VAT ).

Nie możesz odliczyć VAT z faktur:

  • dokumentujących transakcje niepodlegające opodatkowaniu
  • dokumentujących transakcje zwolnione od podatku
  • z tzw. pustych faktur  – wystawionych przez podmiot nieistniejący, dokumentujących czynności, które nie zostały dokonane

Odliczenie polega na tym, że od VAT należnego (wynikającego z faktur sprzedażowych, który należy wpłacić do urzędu skarbowego), możesz odliczyć VAT naliczony (wynikający z faktur zakupowych). Jest to zasada neutralności VAT. Odliczenie jest dokonywane na każdym etapie obrotu.

Po jakim czasie Urząd Skarbowy zwraca VAT?

Fiskus zwróci Ci nadwyżkę VAT na rachunek bankowy w ciągu:

  • 60 dni – termin podstawowy
  • 180 dni – termin wydłużony (jeśli podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie wykaże żadnej sprzedaży, nawet nieopodatkowanej, tylko zakupy)
  • 25 dni – termin skrócony (podatnik może starać się o zwrot w tym terminie, jeśli spełni warunki określone w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, między innymi jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT przez ostatnie 12 miesięcy i  złoży potwierdzenia zapłaty faktur przelewami).

Terminy te należy liczyć od dnia złożenia deklaracji.

Naczelnik urzędu skarbowego zastrzega sobie możliwość przedłużenia powyższych terminów jeżeli uzna, że dokonanie zwrotu wymaga dodatkowej weryfikacji , czyli chce sprawdzić czy zwrot na pewno ci przysługuje.

Jeśli wystąpisz o zwrot na rachunek VAT (a nie na rachunek bankowy), nie musisz spełniać dodatkowych warunków określonych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT.

Zwrot na rachunek VAT otrzymasz w ciągu 25 dni.