PIT-4R i PIT-8AR – nowe wzory deklaracji

Przyrządy biurowe

Rozporządzeniem z 3 marca 2021 r. MFFiPR określił nowe wzory formularzy podatkowych wykorzystywanych przez płatników podatku PIT Formularze PIT-4R i PIT-8AR zostaną zmienione.

Treść informacji MFFiPR

Dzienniku Ustaw pod poz. 420 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Rozporządzenie określa nowe wzory PIT-4R oraz PIT-8AR, które będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie weszło w życie 9 marca 2021 r. co oznacza, że nowe formularze obowiązują już teraz.

Co to jest PIT-4R?

To deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy.

Deklarację tę składa się do Urzędu Skarbowego w celu dostarczenia informacji o zaliczkach pobranych i odprowadzonych na rzecz urzędu przez płatnika (pracodawcę) na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklaracji, o której mowa, nie trzeba przedkładać pracownikowi. Stan wykazany w PIT-4R powinien zgadzać się z faktyczną sumą wpłaconych zaliczek do urzędu skarbowego.

Pobierz druk PIT-4R

Co to jest PIT-8AR?

To deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym.

PIT-8AR podobnie jak PIT-4R jest to deklaracja roczna, którą płatnicy sporządzają i przekazują do właściwego urzędu skarbowego. Deklaracja dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i nie składa się jej, jeżeli podatnik nie dokonywał żadnych wypłat pociągających za sobą obowiązek pobrania tego typu zaliczek.

Pobierz druk PIT-8AR

Wypełnij deklaracje PIT-4R i PIT-8AR w darmowym programie e-PIT

Wypełniając swój PIT z tym programem nie musisz sam zajmować się dobieraniem odpowiedniego załącznika, gdyż nasz program e-PIT sam dobierze i wypełni odpowiednie formularze oraz załączniki na podstawie podanych przez Ciebie informacji.

Skorzystaj z naszego darmowego programu e-PIT!