Estoński CIT – nowe wzory formularzy

Estoński CIT

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. nowych wzorów dot. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Nowe przepisy weszły w życie 8 stycznia 2021 r.

Estoński CIT. Na czym polega?

Istotą estońskiego CIT jest zaniechanie poboru podatku tak długo, jak długo dochód pozostaje w firmie, wzmacniając jej płynność i ułatwiając inwestycje.

Stwarza to szansę na większe inwestycje przedsiębiorcy w swój biznes, zamiast konieczności opłacenia rocznego CIT-u i odprowadzania zaliczki. W takiej sytuacji dochód zostanie opodatkowany dopiero w chwili wypłaty zysku.

Estoński CIT – innowacyjna forma podatkowa

Jak wynika z raportu PIE, estoński CIT przyczynił się do skokowej poprawy konkurencyjności estońskich firm oraz całej gospodarki. Jego wprowadzenie znacząco zwiększyło płynność przedsiębiorstw.

Skutkiem wprowadzenia tej formy opodatkowania w Estonii był także wzrost napływu kapitału inwestycyjnego i nieproporcjonalnie szybki, szczególnie wobec innych państw regionu, wzrost konkurencyjności i produktywności firm.

Kto może skorzystać z Estońskiego CIT w 2021 roku?

Z estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółki:

  • które nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
  • które zatrudniają co najmniej 3 osoby z wyłączeniem udziałowców (ułatwienia dla podatników małych i rozpoczynających działalność),
  • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
  • które wykazują nakłady inwestycyjne (ułatwienia dla podatników małych, rozpoczynających działalność a także tych, którzy wybiorą nowy system w 2021 r.).

Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

Nowe wzory formularzy

Rozporządzenie z 4 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych zostało opublikowane w Dz. U. z 7 stycznia 2021 r. pod poz. 29.

Określa nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, czyli estońskim CIT-em:

  • zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ZAW-RD oraz
  • oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych OSW-RD

Nowe wzory stosuje się począwszy od roku podatkowego, który rozpoczyna się po 31 grudnia 2020 r.