Druk DSF-1

Druk DSF-1 – danina solidarnościowa Deklaracja DSF-1 jest jednostronicową deklaracją. Wypełnieniają ją osoby fizyczne, których dochody osiągnięte od 1 stycznia 2019 r. przekroczyły sumę 1 000 000 zł i są zobowiązane do zapłaty w 2020 r. daniny solidarnościowej. Deklaracja DSF-1 o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym Daninę solidarnościową rozlicza się na formularzu DSF-1 i składa […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk ORD-ZU

Druk ORD-ZU – uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji. Co to jest ORD-ZU i kiedy się go składa? Jest to formularz uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji. Dołącza się go do korygowanej deklaracji, jeśli składa ją elektronicznie. Druk składany jest do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika/płatnika ze względu na miejsce zamieszkania.  Przykładowe uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji może dotyczyć pomyłki […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk NIP-7

NIP-7 – zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem. Co to jest NIP-7? Identyfikator podatkowy NIP dostaniesz na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego. Takie zgłoszenie składasz tylko raz. Pamiętaj, że możesz mieć wyłącznie jeden NIP. Dlatego nie ma znaczenia rodzaj opłacanych przez ciebie podatków czy liczba lub rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Kto składa zgłoszenie identyfikacyjne […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK ZAP-3

ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Przeczytaj co to jest i do czego służy oraz pobierz darmowy wzór. Co to jest ZAP-3 i do czego służy? Druk ZAP-3 to zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Służy on do informowania urzędu skarbowego o wszelkich zmianach, takich jak na przykład aktualizacja adresu zamieszkania, rachunku bankowego, […]