Darowizna lub spadek? Sprawdź wysokość podatku

Czym jest darowizna?

Najprościej mówiąc jest to dar, podarowanie nam pieniędzy lub tytułu własności do czegoś. Dokładnie określa to art. 888 kodeksu cywilnego. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zobowiązuje nas do odprowadzenia podatku od otrzymanych dóbr. Wysokość opłaty zależna jest od relacji z darczyńcą. Im większe pokrewieństwo z obdarowującym, tym niższą opłatę musimy uiścić.

Istnieją 3 grupy podatkowe:

  • I grupa- małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i tesciowe
  • II grupa- zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępstw
  • III grupa- pozostali nabywcy.

Kwota wolna od podatku od darowizny

Każda z tych grup ma wyznaczoną kwotę wolną, od której podatku odprowadzać nie musi. Ile wynosi więc kwota wolna od podatku od darowizny? Poniżej szczegółowe dane:

  • 9 637 zł- I grupa podatkowa
  • 7 276 zł- II grupa podatkowa
  • 4 902 zł-III grupa podatkowa

Mówi się również o „grupie 0”. Są to osoby z grupy I, ale bez względu na kwotę o zwolnieniu ich z podatku decyduje Urząd Skarbowy. Aby tak się stało darowizna musi zostać zgłoszona we właściwym Urzędzie Skarbowym w ciągu 6 miesięcy. Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się Twój US skorzystaj z naszego spisu Urzędów Skarbowych.

Co w przypadku jeśli darowizn od danej osoby mieliśmy kilka? Liczymy te, które nastąpiły w ciągu ostatnich 5 lat od ostatniej. W sytuacji przekroczenia kwoty wolnej od podatku należny do zapłaty podatek oblicza się od nadwyżki odrębnie dla każdej z grup.

I grupa:

do 10 278 zł podatek wynosi 3%

10 278 zł – 20 556 zł podatek wynosi 308,30zł i 5%

ponad 20 556 zł podatek wynosi 822,20 zł i 7%

II grupa:

do 10 278 zł podatek wynosi 7%

10 278 zł – 20 556 zł podatek wynosi 719,50 zł i 9%

ponad 20 556 zł podatek wynosi 1644,50 zł i 12%

III grupa:

do 10 278 zł podatek wynosi 12%

10 278 zł – 20 556 zł podatek wynosi 1233,40 zł i 16%

ponad 20 556 zł podatek wynosi 2877,90 zł i 20%

Dokonując darowizny pamiętajmy o zgłoszeniu tego faktu we właściwym dla nas Urzędzie Skarbowym. W przeciwnym razie musimy liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Podsumujmy więc: podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim płaconym od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest z ustawa z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i  darowizn ( Dz.U. z 2017 r. poz. 833, z późn. zm.). Te właśnie akty prawne stanowią o podstawie prawnej do rozliczania się przed Urzędem Skarbowym z otrzymanego w spadku od dziadka, babci czy rodziców samochodu, mieszkania czy działki.

Co może stanowić darowiznę?

„Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie ministerstwa finansów. Oznacza to więc, że darowiznę stanowić może również mienie ruchome jak: obrazy, pamiątki rodzinne czy kostiumy lub kolekcje znaczków. Mogą to być też np. prawa majątkowe to utworów muzycznych czy filmowych tak więc myśląc o spadku czy darowiźnie nie myślmy tylko o nieruchomościach.